Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -sivu pureutuu eri vuosikymmenten oppilaitosrakennusten tyypillisiin vaurioihin ja korjaustapoihin

Julkaisuajankohta 12.8.2022 9.00
Uutinen
Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -sivu pureutuu eri vuosikymmenten oppilaitosrakennusten tyypillisiin vaurioihin ja korjaustapoihin

Terveet tilat 2028 -ohjelman uudella Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -sivulla tutustutaan eri aikakausien rakennustyyppeihin ja niiden yleisimpiin sisäilman laatuun vaikuttaviin vaurioihin sekä korjaustapoihin. Oppilaitosrakennukset esitetään sivulla leikkauskuvina, joissa näytetään rakennusten keskeiset osat sekä ne talotekniset järjestelmät, joilla on vaikutusta rakennusten sisäilmaan. Malleina toimivat olemassa olevat suomalaiset koulurakennukset.

Suomalaisten kaupunkien ja kuntien katukuvissa näkyvät oppilaitosten rakentamisessa vuosikymmenten aikana tapahtuneet muutokset. 1800-luvulla pystytetyt massiivitiili- ja hirsirakennukset ovat kaikuja kansakouluvuosilta, kun taas 1970- ja 1980-luvuilla valmistuneet betonielementtirakennukset muistuttavat peruskoulujärjestelmän alkuajoista. Kehitykseen ovat vaikuttaneet muutokset niin pedagogisissa menetelmissä, arkkitehtuurissa kuin rakennusmateriaaleissakin. Viimeisten vuosikymmenten aikana ovat nousseet monikäyttöiset hybridirakennukset, joissa kantava runko voi muodostua yhdistelmästä teräsbetoni-, teräs- ja puurakenteisia runkojärjestelmiä.

Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -sivu esittelee kuusi eri vuosikymmenten rakennustyyppiä leikkauskuvina. Sivulla käydään yksityiskohtaisesti läpi rakennuksen osat ja talotekniset järjestelmät, jotka vaikuttavat rakennuksen sisäilmaan. Lisäksi sivulta löytyy tietoa tyypillisistä sisäilma-altisteista, kuten kosteusvaurioista, haitta-aineista sekä puutteista tai vaurioista talotekniikassa. Läpileikkaus tarjoaa myös luotettavia lähteitä korjaustavan valintaa pohtiville tai ohjeita kuntotutkimuksen tekemiseen etsiville.

”Haluamme tuoda olemassa olevan tiedon helposti saavutettavaksi ja hyödynnettäväksi. Tiedämme paljon eri aikakausien oppilaitosrakennusten haasteista, mutta tieto ei aina kulkeudu niille, jotka siitä hyötyisivät. Tavoitteena on, että kaikki osapuolet tunnistaisivat tyypilliset ongelmakohdat, olisivat selvillä ylläpidon merkityksestä ja tietäisivät, mitä kaikkea ylläpito vaatii”, toteaa yli-insinööri Timo Lahti ympäristöministeriöstä, jonka toimeksiannosta hanke valmistui.

Malleina toimivat olemassa olevat suomalaiset koulurakennukset, joihin on lisätty kuvitteellisia tiloja, rakenteita ja järjestelmiä. Hanke esittelee rakennukset nykytilassaan, jossa peruskorjauksia ja –parannuksia on jo tehty.

Tarkoitettu monipuolisesti hyödynnettäväksi - käyttäjille, päättäjille ja rakennusalan ammattilaisille

Läpileikkaus-sivulla tavoitellaan ymmärryksen lisäämistä eri rakennusten tyypillisimmistä ominaispiirteistä. Visualisoinnin avulla pyritään hahmottamaan kriittisiä rakenteita ja taloteknisten järjestelmien osia. Sivu antaa sekä tilojen käyttäjille, päättäjille että rakennusalan ammattilaisille käsityksen kokonaisuudesta, kun oppilaitosrakennusten korjaamista valmistellaan.

”Toivomme, että Läpileikkauksesta on mahdollisimman monipuolisesti hyötyä oppilaitosrakennusten korjausten ja ylläpidon suunnittelussa. Onnistuneella visualisoinnilla voi olla suuri merkitys tarpeiden havainnollistamisessa päättäjille tai tilojen käyttäjille. Sivu soveltuu hienosti myös opetuskäyttöön. Haluamme jatkossa kehittää sisältöä edelleen ja tuottaa kokonaan uusia osa-alueita Läpileikkaus-sivulle”, kertoo Terveet tilat 2028 -ohjelman hankejohtaja Katja Outinen.

Terveet tilat 2028 -ohjelman kanssa sivustoa ovat yhteistyössä valmistelleet Ramboll Finland Oy, 3Dolli Oy sekä Ambientia Group Oy.

Terveet tilat 2028 on hallituksen 10-vuotinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Terveet tilat -ohjelman toteutukseen osallistuvat valtioneuvoston kanslian lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö.

Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin

 

Lisätiedot:

hankejohtaja Katja Outinen, p. 0295 161 156, katja.outinen(at)gov.fi, valtioneuvoston kanslia

yli-insinööri Timo Lahti, p. 0295 250 319, timo.lahti(at)gov.fi, ympäristöministeriö

suunnittelija Joel Aaltonen, p. 0295 160 323, joel.aaltonen(at)gov.fi, valtioneuvoston kanslia

Uutinen VNK008:00/2018