Framstegen i programmet Sunda lokaler 2028 behandlades vid parlamentariskt rundabordsmöte

finansministeriet miljöministeriet social- och hälsovårdsministeriet undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2022 9.00 | Publicerad på svenska 17.2.2022 kl. 8.40
Nyhet
Asuinrakennuksen seiniä

Tisdagen den 15 februari 2022 ordnade programmet Sunda lokaler 2028 ett parlamentariskt rundabordssamtal om hur programmet framskrider. Deltagarna fick också höra en översikt över de preliminära resultaten av den halvtidsutvärdering som genomförts i syfte att utveckla programmet.

För förmiddagens anföranden stod kommunminister Sirpa Paatero, forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen, familje- och omsorgsminister Aki Lindén, miljö- och klimatminister Emma Kari och statssekreterarna Dan Koivulaakso och Saila Ruuth. Till rundabordsmötet, som ordnades på distans, hade även bjudits in företrädare för alla riksdagsgrupper och ordförandena för riksdagens revisionsutskott och för riksdagens grupp för inomhusluft.

Talarna framhöll betydelsen av att sprida kunskap och kompetens i frågor som rör inomhusluft. Olika utredningar och projekt har bidragit med mycket sakkunskap, och nu vore det ytterst viktigt att sprida denna kunskap i kommunerna och organisationerna. Kommunerna behöver tillräckligt med resurser för att kunna utnyttja kunskapen och kompetensen. Den gemensamma visionen att lösa problem med inomhusluften i offentliga byggnader och förbättra vården och stödet för lokalanvändare och personer som får symtom av inomhusluften blev klarare under samtalet. Programmets slutsatser och rekommendationer ansågs i allmänhet vara motiverade, och förhoppningen var att de blir konkret praxis i kommunerna.

Programmet Sunda lokaler 2028 upprätthåller en regelbunden dialog med riksdagen. Rapporter om genomförandet av programmet ges förutom vid parlamentariska rundabordsmöten också i regeringens årsberättelse.

Resultaten av den utvecklande halvtidsutvärderingen visar att programmets mål är viktiga

Syftet med den utvecklande halvtidsutvärdering som gjorts om programmet Sunda lokaler 2028 är att analysera programmets framsteg, resultat och effekter och att utifrån analyserna lägga fram utvecklingsförslag för det fortsatta genomförandet av programmet. De preliminära resultat som presenterades vid rundabordsmötet bekräftade att programmets mål i allmänhet anses vara viktiga och att de valda temana motsvarar de offentliga aktörernas behov. Programmet skapar en systematisk grund för utvecklingsarbetet, och samarbetet mellan de tre förvaltningsområdena skapar förutsättningar för mångsidiga lösningar.

Det finns rum för förbättring i fråga om programmets effekter. Utmaningen har varit att nå de kommuner som mest behöver hjälp. De åtgärder i programmet som gäller informationsproduktion bidrar inte i sig till den eftersträvade förändringen. De tillgängliga resurserna har inte styrt till arbetsintensiv förankring.

Sanering av offentliga byggnader som mål

Sunda lokaler 2028 är regeringens tioåriga åtgärdsprogram som syftar till sanering av offentliga byggnader och effektivare vård och rehabilitering av personer med symtom och sjukdomar som orsakats av dåligt inomhusklimat. I genomförandet av programmet deltar förutom statsrådets kansli även undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet. Under programperioden etableras handlingsmodellen Sunda lokaler och dess praxis för förebyggande av problem med inomhusluften som en del av den offentliga fastighetshållningen.

 

Ytterligare information: Katja Outinen, projektchef, tfn 0295 161 156, katja.outinen(a)gov.fi, och Joel Aaltonen, planerare, tfn 0295 160 323, joel.aaltonen(a)gov.fi, statsrådets kansli

Nyhet VNK008:00/2018