Parlamentaarisessa keskustelussa tarkasteltiin Terveet tilat 2028 -ohjelman etenemistä

opetus- ja kulttuuriministeriö sosiaali- ja terveysministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2022 9.00 | Julkaistu suomeksi 16.2.2022 klo 9.08
Uutinen
Asuinrakennuksen seiniä

Terveet tilat 2028 -ohjelma järjesti tiistaina 15.2.2022 parlamentaarisen pyöreän pöydän keskustelun ohjelman etenemisestä. Tilaisuudessa saatiin myös katsaus ohjelman kehittävän väliarvioinnin alustaviin tuloksiin.

Aamupäivän aikana puheenvuoron käyttivät kuntaministeri Sirpa Paatero, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen, perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén ja ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sekä valtiosihteerit Dan Koivulaakso ja Saila Ruuth. Etäyhteyksin järjestettyyn keskusteluun olivat kutsuttuina myös kaikkien eduskuntaryhmien edustajat sekä tarkastusvaliokunnan ja eduskunnan kansanedustajien sisäilmaryhmän puheenjohtajat.

Puheenvuoroissa korostui sisäilma-alaan liittyvän osaamisen ja tiedon jakamisen merkitys. Selvitysten ja hankkeiden avulla on kerätty runsaasti asiantuntemusta, jonka laaja jalkauttaminen kuntiin ja organisaatioihin olisi erittäin tärkeää. Kunnilla tulisi olla riittävästi resursseja kertyneen osaamisen ja tiedon hyödyntämiseen. Keskustelun aikana vahvistui kuva yhteisestä tahtotilasta edistää julkisten rakennusten sisäilmaongelmien korjaamista ja parantaa tilojen käyttäjien sekä sisäilmasta oireita saavien hoitoa ja tukea. Ohjelman tuottamia johtopäätöksiä ja suosituksia pidettiin laajasti perusteltuina, ja niiden toivottiin jalostuvan konkreettisiksi toimintatavoiksi kunnissa.

Terveet tilat 2028 -ohjelma ylläpitää säännöllistä keskusteluyhteyttä eduskuntaan. Parlamentaaristen keskustelutilaisuuksien lisäksi ohjelman toteutuksesta raportoidaan vuosittain hallituksen vuosikertomuksessa.

Kehittävä väliarvioinnin tulokset kertovat ohjelman tavoitteiden tärkeydestä

Terveet tilat 2028 –ohjelmasta toteutetun kehittävän väliraportin tarkoituksena on tuottaa analyysi ohjelman toteuttamisesta, tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä laatia analyysien pohjalta kehittämisesityksiä ohjelman jatkototeutukseen. Tilaisuudessa esitellyt alustavat tulokset vahvistivat, että ohjelman tavoitteita pidetään laajasti tärkeinä ja valitut teemat kohdentuvat julkisten toimijoiden tarpeisiin. Ohjelma on tuonut selkänojaa ja systemaattisuutta kehittämistyöhön, ja kolmen hallinnonalan yhteistyö luo edellytykset monipuolisille ratkaisuille.

Kehitettävää löytyy ohjelman vaikuttavuudessa. Haasteena on ollut tavoittaa kunnat, joissa apua eniten tarvitaan. Ohjelman tiedontuotantoon painottuvat toimenpiteet eivät itsessään luo tavoitteena olevaa muutosta. Käytettävissä olevat resurssit eivät ole ohjanneet työintensiiviseen jalkauttamiseen.

Ohjelman tavoitteena julkisten rakennusten tervehdyttäminen

Terveet tilat 2028 on hallituksen 10-vuotinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Terveet tilat -ohjelman toteutukseen osallistuvat valtioneuvoston kanslian lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö. Ohjelmakauden aikana julkiseen kiinteistönpitoon vakiinnutetaan sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevä toimintatapa, Terveet tilat -toimintamalli.

 

Lisätietoja: hankejohtaja Katja Outinen, p. 0295 161 156, katja.outinen(at)gov.fi ja suunnittelija Joel Aaltonen, p. 0295 160 323, joel.aaltonen(at)gov.fi, valtioneuvoston kanslia

Uutinen VNK008:00/2018