Vielä ehtii vastata kyselyyn kosteusasetuksesta - anna kommenttisi 9.6. mennessä

Julkaisuajankohta 4.6.2024 10.00
Uutinen
Sääsuojan alla oleva rakennustyömaa ja työmaanosturi.
Kuva: Noon Kékkonen/Ympäristöministeriön kuvapankki

Nyt on mahdollista vastata kyselyyn rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (782/2017, kosteusasetuksen) toimivuudesta. Oman mielipiteen kosteusasetuksesta ehtii jättää 9.6. mennessä.

Kosteusasetukseen toimivuustarkastelun tavoitteena on selvittää tammikuussa 2018 voimaan tulleen asetuksen toimivuutta yleisellä tasolla sekä erityisesti rakentamisen sujuvuuden ja laadun näkökulmasta. Tarkastelussa on myös nykyasetuksen toimivuus tulevaisuuden muuttuvassa ilmastossa. Selvitystyössä arvioidaan myös 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain vaikutusta kosteusasetukseen. Hanke on osa Terveet tilat 2028 -ohjelmaa ja sen toteuttaa AFRY Finland Oy. Tavoitteena on, että kosteusasetuksen toimivuustarkastelu ja vaikutusarviointi valmistuu vuoden 2024 lopussa.

Kosteusasetuksen toimivuustarkastelu käynnistyy verkkokyselyllä. Kyselyn toteuttaa ympäristöministeriön puolesta AFRY Finland Oy. Verkkokyselyyn on mahdollista vastata sunnuntaihin 9.6.2024 klo 23.59 asti. 

Ympäristöministeriö ja Terveet tilat 2028 -ohjelma toivovat laajaa ja aktiivista osallistumista verkkokyselyyn. 

Lisätietoja
Simo Kinnunen, asiantuntija, Ins. YAMK, RTA, AFRY Finland Oy, Rakennusfysiikka/Rakennettu Ympäristö Suomi, simo.kinnunen[at]afry.com, puh. 044 7788 607

Uutinen VNK008:00/2018 valtioneuvoston kanslia