Kosteusasetuskysely

Julkaisuajankohta 21.5.2024 11.29
Sääsuojan alla oleva rakennustyömaa ja työmaanosturi.
Kuva: Noon Kékkonen/Ympäristöministeriön kuvapankki

Verkkokyselyssä etsitään näkemyksiä rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta annetusta ympäristöministeriön asetuksesta (782/2017) eli kosteusasetuksesta. Kysely liittyy hankkeeseen, jossa arvioidaan asetuksen toimivuutta ja tehdään muutosehdotuksia.

Kosteusasetukseen toimivuustarkastelun tavoitteena on selvittää asetuksen toimivuutta yleisellä tasolla sekä erityisesti rakentamisen sujuvuuden ja laadun näkökulmasta. Kosteusasetuksen toimivuustarkastelu käynnistyy verkkokyselyllä. Kyselyn toteuttaa ympäristöministeriön ja Terveet tilat 2028 -ohjelman puolesta AFRY Finland Oy.

Verkkokyselyyn on mahdollista vastata sunnuntaihin 9.6.2024 klo 23.59 asti. Ympäristöministeriö ja Terveet tilat 2028 -ohjelma toivovat laajaa ja aktiivista osallistumista verkkokyselyyn. 

Linkki kyselyyn

Lisätietoja
Simo Kinnunen, asiantuntija, Ins. YAMK, RTA, AFRY Finland Oy, Rakennusfysiikka/Rakennettu Ympäristö Suomi, simo.kinnunen[at]afry.com, puh. 044 7788 607

Taustatietoa kosteusasetuksen toimivuustarkastelusta

Hanke on osa Terveet tilat 2028 -ohjelmaa. Kosteusasetukseen toimivuustarkastelun tavoitteena on selvittää tammikuussa 2018 voimaan tulleen asetuksen toimivuutta yleisellä tasolla sekä erityisesti rakentamisen sujuvuuden ja laadun näkökulmasta. Tarkastelussa on myös nykyasetuksen toimivuus tulevaisuuden muuttuvassa ilmastossa. Selvitystyössä arvioidaan lisäksi 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain vaikutusta kosteusasetukseen. Hankkeessa kerättävän tiedon (verkkokysely, haastattelut, työpaja) perusteella arvioidaan kosteusasetuksen muutostarpeita. 

Hanke on osa Terveet tilat 2028 -ohjelmaa ja sen toteuttaa AFRY Finland Oy. Tavoitteena on, että kosteusasetuksen toimivuustarkastelu ja vaikutusarviointi valmistuu vuoden 2024 lopussa.

Tutustu ympäristöministeriön ja Terveet tilat 2028 -ohjelman tietosuojaselosteeseen.