Kosteusasetuksen toimivuustarkastelu on käynnistynyt

Julkaisuajankohta 17.5.2024 10.44
Uutinen
Kuvituskuvassa on paperipino ja kyniä pöydällä.
Kuvituskuva: Bing Image Creator

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa toteutetaan rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (782/2017, jatkossa kosteusasetus) toimivuustarkastelu ja muutosehdotusten vaikutusarviointi. Hanke toteutetaan osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa.

Toimivuustarkastelun tavoitteena on selvittää tammikuussa 2018 voimaan tulleen kosteusasetuksen toimivuutta yleisellä tasolla sekä erityisesti rakentamisen sujuvuuden ja laadun näkökulmasta. Tarkastelussa on myös nykyasetuksen toimivuus muuttuvassa ilmastossa. Myös 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain vaikutus arvioidaan. Toimivuustarkastelussa tarkastellaan erikseen asetuksen toimivuutta uudis- ja korjausrakentamisen suhteen sekä pientalorakentamisen ja muun rakentamisen (ns. ammattirakentaminen, toimitilarakentaminen) suhteen. Kiinteistö- ja rakennusalan kokemuksia selvitetään mm. haastattelujen, verkkokyselyn ja työpajan avulla.

Toimivuustarkastelun jälkeen tuotetaan tarvittaessa muutosehdotuksia nykyiseen kosteusasetukseen ja toteutetaan vaikutusarviointi näihin esitettäviin muutosehdotuksiin. Toimivuustarkastelusta laadittava raportti toimii taustaselvityksenä myöhemmin käynnistyvässä kosteusasetuksen varsinaisessa päivitystyössä.

Hanke alkoi huhtikuussa ja valmistuu loppuvuonna 2024. Hankkeen toteuttajaksi on valittu kilpailutuksen perusteella AFRY Finland Oy ja projektipäällikkönä toimii vanhempi asiantuntija Pauli Sekki. Hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat pääsihteeri Markku Hienonen Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:stä, asiantuntija Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT ry:stä, tuotannon valmentaja Aatu Koponen Peab Oy:stä ja yliopisto-opettaja, TkL Olli Teriö Oulun yliopistosta. Hankkeen toteutusta ohjaavat rakennusneuvos Katja Outinen ja erityisasiantuntija Tomi Marjamäki ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja antavat

Pauli Sekki, vanhempi asiantuntija, AFRY Finland Oy, sähköposti etunimi.sukunimi[at]afry.com
Katja Outinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö, sähköposti etunimi.sukunimi[at]gov.fi

Uutinen YM044:00/2024