2) Granskningen av funktionsdugligheten för förordningen om byggnaders fukttekniska funktion har börjat

Utgivningsdatum 17.5.2024 10.44 | Publicerad på svenska 14.6.2024 kl. 10.17
Nyhet
På illustrationen finns en pappershög och pennor på ett bord.
Kuvituskuva: Bing Image Creator

Miljöministeriet har inlett ett projekt för att granska funktionsdugligheten för miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion (782/2017) och en konsekvensbedömning av förslagen till ändring av den. Projektet genomförs som en del av programmet Sunda lokaler 2028.

Målet med granskningen av funktionsdugligheten är att på allmän nivå och i synnerhet med tanke på smidigt och högklassigt byggande granska funktionsdugligheten för förordningen om byggnaders fukttekniska funktion, som trätt i kraft i januari 2018. Också den nuvarande förordningens funktionsduglighet i ett föränderligt klimat granskas. Också konsekvensen av bygglagen, som träder i kraft den 1 januari 2025, bedöms. I granskningen av funktionsdugligheten görs en separat granskning av förordningens funktionsduglighet i fråga om nybyggande, reparationsbyggande och byggande av småhus och annat byggande (så kallat professionellt byggande, byggande av verksamhetslokaler). Erfarenheter från fastighets- och byggbranschen utreds bland annat med intervjuer, webbenkäter och en workshop.

Efter granskningen av funktionsdugligheten produceras vid behov förslag till ändring av den nuvarande förordningen om byggnaders fukttekniska funktion och en konsekvensbedömning av de dessa ändringsförslag. Den rapport som utarbetas om granskningen av funktionsdugligheten fungerar som bakgrundsutredning för det egentliga arbetet med att uppdatera förordningen om byggnaders fukttekniska funktion, vilket startar senare.

Projektet började i april och slutförs i slutet av år 2024. Utifrån konkurrensutsättningen har AFRY Finland Ab valts till projektets genomförare och äldre sakkunnig Pauli Sekki är projektchef. I styrgruppsarbetet för projektet deltar generalsekreterare Markku Hienonen från Byggnadsinspektionsföreningen RTY rf, sakkunnig Jani Kemppainen från Rakennusteollisuus RT ry, produktionscoach Aatu Koponen från Peab Oy och universitetslärare, tekn.lic. Olli Teriö från Uleåborgs universitet. Genomförandet av projektet handleds av byggnadsråd Katja Outinen och sakkunnig Tomi Marjamäki från miljöministeriet.

Mer information
Pauli Sekki, äldre sakkunnig, AFRY Finland Oy, pauli.sekki[at]afry.com
Katja Outinen, byggnadråd, miljöministeriet, katja.outinen[at]gov.fi

Nyhet YM044:00/2024