Vinkit kentältä
Kuntien kiinteistöjen tilanne on monelta osin parantunut – Kuntaliitto arvioi ammattitaidon ja tiedon lisääntymisen olevan kehityksen taustalla

Julkaisuajankohta 21.9.2023 13.15
Kuntien kiinteistöjen tilanne on monelta osin parantunut – Kuntaliitto arvioi ammattitaidon ja tiedon lisääntymisen olevan kehityksen taustalla

Kuntaliitto kannustaa avoimeen ja keskustelevaan ilmapiiriin sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Tilojen käyttäjien ja omistajien välinen tiedon välittyminen on tärkeässä asemassa sisäilman laadun varmistamisessa. Asiantuntijoiden verkostoituminen tuo hyväksi havaitut käytännöt ja toimintamallit mahdollisimman laajaan käyttöön.

Tervehdys! Keitä olette? Miten menee?

Olemme ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen ja tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen. Työskentelemme Suomen Kuntaliitto ry:ssä. Kiitos kysymästä, hyvin menee.

Kaisa Mäntynen

Mikä on näkemyksenne tämänhetkisestä sisäilmatilanteesta Suomessa?

Kaisa: Kuntien kiinteistöjen osalta tilanne on monelta osin parantunut viime vuosina. Kiinteistöjä on korjattu ja uudistettu, toisaalta viestintään ja vuoropuheluun tilojen käyttäjien kanssa on panostettu monessa kunnassa. Suuremmissa kaupungeissa on usein oma sisäilma-asioihin keskittyvä asiantuntija esim. tilapalveluissa, ja muillakin alueilla on kiinnitetty huomiota mm. nopeisiin ja ennakoiviin korjauksiin.

Mikko: Sisäilmatilanne on rauhoittunut verrattuna viime vuosiin. Tätä on edesauttanut ammattitaidon ja tiedon lisääntyminen kiinteistön omistajien keskuudessa, erityisesti kunnissa.

Mikko Simpanen

Mikä on mielestänne tärkeintä sisäilman laadun parantamisessa?

Kaisa: Kuntakiinteistöjen osalta ajantasainen palveluverkkosuunnitelma sekä hyvin toimiva yhteistyö eri toimijoiden kesken on avainasemassa.

Mikko: Tiedon siirtyminen tilojen käyttäjiltä tilojen omistajalle. Säännöllinen siivous sekä säännölliset ja suunnitellut kiinteistöjen huolto- ja korjaustoimet.

Mitkä ovat teidän vinkkinne sisäilma-asioissa ja mitä niiden toteuttaminen käytännössä vaatisi?

Kaisa: Avoin ja keskusteleva ilmapiiri auttaa ratkomaan ongelmia. Alueellinen yhteistyö kuntien välillä (mm. hyvien käytäntöjen jakaminen) ja toisaalta koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksien luominen asiantuntijoiden kesken helpottaa hankalien tilanteiden ratkomista. Tähän haasteeseen on Terveet Tilat -ohjelma hyvin jo vastannutkin.

Mikko: Ennen kuin vedetään johtopäätökset sisäilmaongelman syistä, tulisi tarkastaa talotekniikan toimivuus, mahdolliset ilmavuodot, tilojen puhtaus ja tilojen käyttö. Monesti huonoksi koettu sisäilma johtuu tekniikan toimimattomuudesta tai siitä, että sitä ei ole suunniteltu senhetkiseen toimintaan tiloissa.

Mitä sisäilmaan liittyvää teillä on tällä hetkellä vireillä?

Viimeisimpänä toteutimme kunnille suunnatun kyselyn kiinteistöjen sisäilmatilanteesta yhdessä THL:n kanssa. Kyselyn tulokset ovat ilahduttavia: Kuntien kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden aikana ja sisäympäristöön liittyviä ongelmatilanteita pystytään yhä useammin ehkäisemään ennalta. Vastaus saatiin 68 kunnasta, mikä on 23 prosenttia kaikista Suomen kunnista. Kyselyyn vastanneissa kunnissa asuu yhteensä yli 2,3 miljoonaa asukasta, eli 42 prosenttia Suomen väestöstä.

Meneillään on Koulukunto-hanke. Valtioneuvoston kanslian hankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva ja tuottaa uutta, päivitettyä tietoa Manner-Suomen oppilaitosrakennuskannan rakenteiden ja ilmanvaihdon kunnosta sekä niiden vaikutuksesta sisäilmastoon ja altistumisolosuhteisiin.  Mukana hankkeessa Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, FCG, Rakennustietosäätiö ja Kuntaliitto. Hankkeen tulokset on tarkoitus julkaista vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kuntaliitto, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, Itä-Suomen yliopisto sekä Finnish Consulting Group (FCG) ovat käynnistäneet Valtioneuvoston VN TEAS -hankkeen ”Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa”. Hankkeessa selvitetään terveydensuojelulain uudistamistarpeita sekä tuotetaan tietoa strategisen suunnittelun ja lainsäädännön pohjaksi.  Hankkeen tuloksena saadaan tietoa terveydensuojeluvalvonnan nykytilasta ja haasteista sekä lainsäädännön kehitystarpeista. Samalla tuotetaan materiaalia terveydensuojelulain ja muun lainsäädännön liittymä- ja rajapinnoista sekä esitetään vaihtoehtoisia toimintatapoja. Hanke kestää loppuvuoteen 2024.

Mitä terveisiä lähettäisitte muille järjestöille, kunnille ja Terveet tilat -ohjelmalle?

Kuntien rooli on merkittävä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäympäristön luomisessa niin työntekijöille kuin muillekin tilojen käyttäjille. Kunnat ovat keskeisiä toimijoita mm. kuntakiinteistöjen omistajina ja vastaavat tilojen huollosta sekä ylläpidosta. Kunnan strategiatyössä tulisi tunnistaa terveellisen ja turvallisen elinympäristön lisäksi laadukkaat sisäympäristöt, sisältäen kiinteistöjen suunnitelmallisen korjaamisen ja uudistamisen sekä tarkoituksenmukaisen käytön.

Lisätietoja: ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen, kaisa.mantynen(at)kuntaliitto.fi ja tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen, mikko.simpanen(at)kuntaliitto.fi, Suomen Kuntaliitto ry

Vinkit kentältä -juttusarjassa esitellään hyvän sisäilman eteen tehtävää työtä Terveet tilat -ohjelman sidosryhmissä. Jos haluat oman yhdistyksesi tai järjestösi mukaan juttusarjaan, ilmianna itsesi: terveet-tilat(at)gov.fi. Jaamme tietoa mielellämme eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään!