Tips från kommunerna
Välfungerande processer och tydliga roller vid hantering av inneluftsfrågor ligger till grund för framgångarna i Jyväskylä

Utgivningsdatum 25.1.2022 8.00 | Publicerad på svenska 1.6.2022 kl. 10.38
Välfungerande processer och tydliga roller vid hantering av inneluftsfrågor ligger till grund för framgångarna i Jyväskylä

Tillfälliga lokaler har inte behövts på grund av problem med inomhusluften på nästan tio år i Jyväskylä. I staden har man arbetat långsiktigt för att göra processerna välfungerande och rollerna tydliga vid hantering av inneluftsfrågor. Fastighetsmanagement har visat sig vara en fungerande praxis.

Hallå Jyväskylä! Vem är du och vad jobbar du med?

Hej! Jag heter Petteri Kontro och jobbar som fastighetschef på Jyväskylän Tilapalvelut. Mitt underhållsteam ansvarar för alla tjänster som tillhandahålls för fastigheter samt för inneluftsförhållandena. Till mina uppgifter hör även att vara ordförande för Jyväskylä stads arbetsgrupp för inomhusklimat. Jag har jobbat på Tilapalvelut sedan 2013.

Petteri Kontro

Hur går det?

Det går riktigt bra för oss här i Jyväskylä. Distansarbete har blivit ett välkänt begrepp under de två senaste åren.

Under coronatiden har det varit lugnt med anmälningar om problem med inomhusluften. Problem förekommer, men vi kan lösa dem genom att vi har en välfungerande process.

Vilken god praxis tillämpar ni i inneluftsfrågor och hur förverkligas den i praktiken?

En förutsättning för alla framgångar är välfungerande processer och tydliga roller vid hantering av inneluftsfrågor.

Vi har arbetat långsiktigt med att bygga upp dem. Vi har en central roll när det gäller att följa upp fastigheters skick och att ge användarna handledning.

 

Utöver genom normala underhållsåtgärder och reparationer följer vi upp fastighetsförhållandena genom användarenkäter. Senast genomförde vi en Örebroenkät för skolor och daghem. Enkäten visade att buller är den största olägenheten i fråga om inneluftsförhållandena där. Därför har ett bullerbekämpningsprogram inletts i Jyväskylä stad.

Hur syns det här förfarandet i kommunens vardag?

Genom att vara förutseende och ge användarna handledning behöver vi inte längre agera ”brandsläckare”. Det sömlösa samarbetet mellan olika aktörer underlättar också de vardagliga utmaningarna.

 

I vår verksamhet har fastighetsmanagement en stor roll. De totalt 400 fastigheterna är fördelade på fyra manager. I denna handlingsmodell har fastighetsanvändarna direkt kontakt med sin kontaktperson, managern. Managern kan antingen sköta ärendet själv eller ta hjälp av experter.

 

Den personliga kompetensen kompletteras av elektroniska system.

Vad är det som mest har bidragit till er framgång?

Tydliga processer, förtroende mellan alla aktörer och att bemöta människor. Information och kommunikation i alla frågor spelar en viktig roll.

Hurdan utveckling har skett sedan ni införde de här nya förfarandena?

Det har skett en stor förändring. Under de senaste åtta åren har vi inte behövt tömma några lokaler på grund av problem med inomhusluften.

Hurdana hälsningar vill du skicka till andra kommuner?

Kämpa på, det är tufft med både coronan och social- och hälsovårdsreformen. Små steg och långsiktigt arbete ger ett bra slutresultat. Skapa handlingsmodeller för att bygga upp förtroende hos fastighetsanvändarna. Efter det har ni tid att ordna upp saker och ting. Det är viktigt att skapa nätverk med andra kommuner.

Vi måste samarbeta för att kunna hantera dessa frågor.

Ytterligare information: Petteri Kontro, fastighetschef, Jyväskylä stad, [email protected]

I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften. Skicka e-post till oss på terveet-tilat(a)gov.fi om du vill dela med dig av god praxis i din kommun. Vi sprider gärna information om fungerande lösningar!