Vinkit kunnista
Toimivat prosessit ja selkeät roolit sisäilma-asioiden hoidossa ovat onnistumisen taustalla Jyväskylässä

Julkaisuajankohta 25.1.2022 8.00
Toimivat prosessit ja selkeät roolit sisäilma-asioiden hoidossa ovat onnistumisen taustalla Jyväskylässä

Väistötiloja ei ole tarvittu Jyväskylässä sisäilmaongelmien vuoksi lähes 10 vuoteen. Kaupungissa on tehty pitkäjänteistä työtä sen eteen, että prosessit on saatu toimiviksi ja roolit selkeiksi sisäilma-asioiden hoitamisessa. Kiinteistöjen manageeraus on osoittautunut toimivaksi käytännöksi.

Tervehdys Jyväskylään! Kuka olet, mitä teet työksesi?

Hei, olen Petteri Kontro ja toimin Jyväskylän Tilapalvelussa kiinteistöpäällikkönä. Ylläpitotiimini vastaa kaikista kiinteistöille tuotettavista palveluista sekä sisäilmaolosuhteista. Tehtäviini kuuluu myös Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmän puheenjohtajuus. Tilapalvelussa olen työskennellyt vuodesta 2013 alkaen.

Petteri Kontro

Miten menee?

Meillä menee Jyväskylässä ihan hyvin. Etätyöt ovat tulleet tutuiksi viimeisen parin vuoden aikana.
Sisäilmailmoitusten määrä on korona-aikana ollut rauhallinen. Sisäilmaongelmia on, mutta pystymme ratkaisemaan ne toimivan prosessin kautta.

Mitkä ovat teidän hyvät käytäntönne sisäilma-asioissa ja miten ne käytännössä toteutetaan?

Kaiken onnistumisen edellytys on toimivat prosessit ja selkeät roolit sisäilma-asioiden hoidossa.
Niiden rakentamisessa olemme tehneet pitkäjänteistä työtä. Kiinteistön kunnon seuranta ennakoiden sekä käyttäjien opastaminen on meillä keskeisessä roolissa. 

Kiinteistöjen olosuhteita seuraamme normaaleiden huoltojen ja korjausten lisäksi käyttäjäkyselyillä. Viimeisimpänä olemme tehneet Örebro-kyselyn kouluille ja päiväkodeille. Siellä merkittävimmäksi sisäilman olosuhdehaitaksi nousi melu. Sen seurauksena Jyväskylän kaupungissa on käynnistetty meluntorjuntaohjelma. 

Miten hyvät käytännöt näkyvät kunnan arjessa?

Ennakoinnilla ja opastamalla käyttäjiä emme ole ”tulipalojen” sammuttajia. Lisäksi saumaton yhteistyö eri tahojen välillä helpottaa arjen haasteissa.

Meidän toiminnassamme kiinteistöjen manageeraus on isossa roolissa. Kaikki 400 kiinteistöä on jaettu neljälle managerille. Tässä toimintamallissa kiinteistöjen käyttäjät ovat suoraan yhteydessä omaan yhteyshenkilöönsä, manageriin. Manageri selvittää asian joko itse tai käyttää asiantuntijoiden apuja.

Henkilöosaamista täydentää sähköisten järjestelmien toimivuus.

Mikä on ollut tärkeää onnistumisen kannalta?

Selkeät prosessit, luottamus kaikkien toimijoiden välillä sekä ihmisten kohtaaminen. Tiedottamien ja viestintä kaikissa asioissa on merkittävässä roolissa.

Millainen muutos on tapahtunut verrattuna aikaan, jolloin edellä mainitut toimintatavat eivät olleet käytössä?

Muutos on ollut merkittävä. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Jyväskylässä ei ole jouduttu väistymään mistään tiloista sisäilmaongelmien takia.

Mitä terveisiä lähettäisit muille kunnille?

Jaksamista koronan ja sotemuutosten keskellä. Pienin askelin ja pitkäjänteisellä työllä saadaan hyvä lopputulos. Luokaa toimintamallit, joilla rakennatte luottamuksen kiinteistöjen käyttäjille. Sen jälkeen jää aikaa laittaa asioita kuntoon. Verkostoituminen muiden kuntien kanssa on avainasemassa. Yhteistyöllä näistä selvitään.

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro, Jyväskylän kaupunki, petteri.kontro(at)jyvaskyla.fi

Vinkit kunnista -juttusarjassa esitellään kuntien hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteiden hoitamisessa. Jos kunnastasi löytyy sisäilma-asioiden hyvä käytäntö, ilmianna itsesi: terveet-tilat(at)gov.fi. Jaamme tietoa mielellämme eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään!