Utvecklande halvtidsutvärdering ska styra det fortsatta genomförandet av programmet Sunda lokaler

Terveet tilat -hanke
Utgivningsdatum 28.6.2021 14.30 | Publicerad på svenska 2.7.2021 kl. 13.23
Utvecklande halvtidsutvärdering ska styra det fortsatta genomförandet av programmet Sunda lokaler

Resultaten av och åtgärderna i programmet Sunda lokaler granskas i en utvecklande halvtidsutvärdering som ska genomföras i höst. En anbudsförfrågan gällande den utvecklande halvtidsutvärderingen publicerades i webbtjänsten för offentliga upphandlingar Hilma den 24 juni.

Syftet med den utvecklande halvtidsutvärderingen är att producera information om resultaten och effekterna av programverksamheten under de första åren med tanke på främjandet av programmets mål. Utvärderingen ska också komma med idéer och rekommendationer för utveckling och inriktning av verksamheten och åtgärderna i programmet.

Anbuden ska lämnas in via Hilma-webbtjänsten senast den 13 augusti 2021 kl. 15.00.

Genomförandet av den utvecklande halvtidsutvärderingen inleds i september.