Kehittävästä väliarvioinnista suuntaa Terveet tilat -ohjelman toteutuksen jatkoon

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 28.6.2021 14.30
Kehittävästä väliarvioinnista suuntaa Terveet tilat -ohjelman toteutuksen jatkoon

Terveet tilat -ohjelman tuloksellisuutta ja toimenpiteitä arvioidaan syksyllä toteutettavassa kehittävässä väliarvioinnissa. Tarjouspyyntö kehittävästä väliarvioinnista julkaistiin 24.6. julkisten hankintojen Hilma-verkkopalvelussa.

Kehittävän väliarvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa ohjelman ensimmäisten vuosien toiminnan tuloksellisuudesta sekä vaikuttavuudesta ohjelman tavoitteiden edistämisessä. Arvioinnin tulee myös tarjota ideoita ja suosituksia ohjelman toiminnan ja toimenpiteiden kehittämiseksi ja suuntaamiseksi. 

Tarjoukset tulee toimittaa 13.8.2021 klo 15.00 mennessä Hilma-verkkopalvelun kautta. 

Kehittävän väliarvioinnin toteutus alkaa syyskuussa.