Sunda lokaler – din kommuns trumfkort?

Utgivningsdatum 14.9.2022 8.00 | Publicerad på svenska 3.3.2023 kl. 14.49
Nyhet
Sunda lokare - Var kommuns trumfkort

Har man i din kommun redan blir insatt i handlingsmodell Sunda lokaler? Handlingsmodellen stöder kommuner att förebygga och lösa utmaningar med inomhusluften. Den nya video berättar, vad handlingsmodellen handlar om och hur kommuner kan utnyttja det.

Handlingsmodell Sunda lokaler är en modell med information, anvisningar och exempel på god praxis relaterade till en proaktiv fastighetsförvaltning. Med hjälp av handlingsmodellen kan kommunerna granska och bedöma sin verksamhet och införa nyttiga rutiner. Förebyggande funktionssätt stöder kommunerna vid flyttning mot sunda och trygga lokaler samt nöjda användare.

Sunda lokaler – vår kommuns trumfkort-video publicerade av Sunda lokaler 2028-programmet tar fram nyttan för kommunen från proaktiv fastighetsförvaltning. I videon gjort i samarbete med Tussitaikurit presenteras med hjälp av ett konkret exempel, hur kommunen som utnyttjar handlingsmodellen Sunda lokaler reagerar på utmaningar med inomhusluften. Vid hanteringen av situationen betonas, förutom tekniska lösningar, till exempel samråd med användare av lokaler, underhåll och städning, öppen kommunikation och proaktiv förvaltning av fastighetsbestånd. 

”Den process som presenteras i bilagan berättar hur många olika synvinklar kommunen måste beakta när den löser utmaningar som gäller inomhusluften. Skötsel av god kvalitet med inomhusluftsaker kräver övergripande förhållande och bred samarbete. Åtgärder som syftar till god inomhusluft bör beaktas i all kommunal verksamhet. Den information som samlats in inom handlingsmodellen Sunda lokaler är ett bra stöd i detta arbete” konstaterar Katja Outinen, projektchef för programmet Sunda lokaler 2028. 

Handlingsmodellen erbjuder information och presenterar bra praxis

Handlingsmodellen Sunda lokaler består av fyra delområden – förvaltning av fastighetsbeståndet, byggande och renovering, användning, skötsel och underhåll av fastigheter och utredning av problem med inomhusluften. Modellen erbjuder bland annat informationspaket och presenterar praxis som i kommuner ansett vara god. 

Handlingsmodellen fokuserar inte bara på att lösa problem med inomhusluften, utan också på att aktivt förebygga dem. Genom ett proaktivt förhållningssätt kan problem med inomhusluften åtgärdas i ett så tidigt skede som möjligt.

I modellen betonas ett omfattande multiprofessionellt samarbete och öppet informationsutbyte, eftersom de är väsentliga faktorer när det gäller att lösa frågor som gäller inomhusluften. Dessutom spelar rättidig och öppen kommunikation alltid en stor roll i inomhusluftsprocesserna.

Handlingsmodellen Sunda lokaler är en del av regeringens åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028, som syftar till att de offentliga byggnaderna ska bli sunda och att vården och rehabiliteringen av personer som har symtom på grund av problem med inomhusluften ska bli effektivare. 

2018 Nyhet VNK008:00/2018