Terveet tilat - kuntasi valttikortti?

Julkaisuajankohta 14.9.2022 8.00 | Julkaistu suomeksi 14.9.2022 klo 9.00
Uutinen
Terveet tilat - kuntamme valttikortti

Onko sinun kunnassasi jo tutustuttu Terveet tilat -toimintamalliin? Toimintamalli tukee kuntia sisäilmahaasteiden ennaltaehkäisemisessä ja ratkaisemisessa. Uusi video kertoo, mistä toimintamallissa on kysymys ja kuinka kunnat voivat sitä hyödyntää.

Terveet tilat -toimintamalli kokoaa tietoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta. Toimintamallin avulla kunnat voivat tarkastella ja arvioida omaa toimintaansa sekä ottaa käyttöön itselleen hyödyllisiä toimintatapoja. Ennakoivat toimintatavat tukevat kuntia siirtymässä kohti terveellisiä ja turvallisia tiloja sekä tyytyväisiä käyttäjiä.

Terveet tilat 2028 -ohjelman julkaisema Terveet tilat - kuntamme valttikortti -video tuo esiin ennakoivan kiinteistönpidon kunnalle tuomaa hyötyä. Yhteistyössä Tussitaikureiden kanssa tehdyllä videolla esitetään konkreettisen esimerkin avulla, kuinka Terveet tilat -toimintamallia hyödyntävä kunta reagoi sisäilmahaasteisiin. Tilanteen hoitamisessa korostuvat teknisten ratkaisujen lisäksi esimerkiksi tilojen käyttäjien kuuleminen, kiinteistöhuolto ja siivoaminen, avoin viestintä sekä ennakoiva kiinteistökannan hallinta.

”Videolla esiteltävä prosessi kertoo, kuinka monenlaisia näkökulmia kunnan täytyy sisäilmahaasteiden ratkaisemisessa ottaa huomioon. Sisäilma-asioiden laadukas hoitaminen vaatii kunnalta kokonaisvaltaista suhtautumista ja laajaa yhteistyötä. Hyvään sisäilmaan tähtäävät toimet tulisikin huomioida kaikessa kunnan toiminnassa. Terveet tilat -toimintamalliin koottu tieto toimii hyvänä tukena tässä työssä”, toteaa Terveet tilat 2028 -ohjelman hankejohtaja Katja Outinen.

Toimintamalli tarjoaa tietoa ja esittelee hyviä käytäntöjä

 

Terveet tilat -toimintamalli koostuu neljästä osa-alueesta – kiinteistökannan hallinnasta, rakentamisesta ja korjaamisesta, kiinteistön käytöstä ja ylläpidosta sekä sisäilmatilanteiden selvittämisestä. Malli tarjoaa muun muassa tietopaketteja ja esittelee kunnissa hyviksi havaittuja käytäntöjä.

Toimintamalli ei keskity pelkästään sisäilmaongelmien ratkaisuun, vaan myös niiden aktiiviseen ehkäisyyn. Ennakoivalla lähestymistavalla sisäilmaongelmiin pystytään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Mallissa korostuvat laaja moniammatillinen yhteistyö ja avoin tietojen vaihto, sillä ne ovat oleellisia tekijöitä sisäilma-asioiden ratkaisemisessa. Lisäksi oikea-aikainen ja avoin viestintä on aina suuressa roolissa sisäilmaprosesseissa.

Terveet tilat -toimintamalli on osa hallituksen Terveet tilat 2028 -toimintaohjelmaa, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta.

2018 Uutinen VNK008:00/2018