Tips från fältet
Satsningar på kommunikation och betydelsen av ett omfattande samarbete lyfts fram i arbetet i föreningen för inomhusluft Sisäilmayhdistys

Utgivningsdatum 28.4.2023 9.00 | Publicerad på svenska 8.12.2023 kl. 13.27
Nyhet
Satsningar på kommunikation och betydelsen av ett omfattande samarbete lyfts fram i arbetet i föreningen för inomhusluft Sisäilmayhdistys

Föreningen vill fästa uppmärksamhet vid tekniska frågor och kommunikationen när det gäller inomhusluft. Aktiv kommunikation i rätt tid stärker förtroendet mellan parterna och minskar spänningarna. I inomhusluftsfrågor behövs mångsidig kompetens och därför borde samarbetet mellan olika experter vara regelbundet och fungerande.

Hejsan! Vad är föreningen Sisäilmayhdistys? Vem är du och vad jobbar du med?

Föreningen för inomhusluft Sisäilmayhdistys ry är en förening som grundades 1990 och vars syfte är att främja arbete inriktat på att byggnader ska ha ett sunt och trivsamt inomhusklimat. Jag heter Mervi Ahola och är föreningens verksamhetsledare.

Mervi Ahola

Hur är läget?

Bra. Efter coronapandemin har det igen gått att ordna evenemang där människor har kunnat mötas. Gatudammsäsongen börjar snart vara över och naturen vaknar till liv igen, vilket alltid är underbart (utom för allergiker).

Vad anser du om inomhusluften i Finland just nu?

Situationen har lugnat ner sig jämfört med för några år sedan. För det mesta åtgärdas eventuella problem snabbt, åtminstone i offentliga fastigheter. I bostadsfastigheter är variationen större eftersom fastighetsägarna är väldigt olika. Inomhusluften är inte längre ett hett ämne i medierna, och man har också en lugnare inställning till frågor som rör den. Ändå måste man fortfarande förmedla information om inomhusluften till dem som ansvarar för service och underhåll av byggnader.

Vad anser du är viktigast för att förbättra inomhusluftens kvalitet?

Det viktigaste är attityden, eftersom en likgiltig attityd i allmänhet tar sig uttryck i dålig kvalitet. Det räcker inte heller att de som fattar besluten har rätt attityd, utan attityden måste förankras i de verkställande instanserna i form av rutiner som också upprätthålls och följs upp.

Vilka är dina tips när det gäller inomhusluften och vad krävs för att genomföra dem i praktiken?

Förutom tekniska frågor är det mycket viktigt att satsa på kommunikation. Genom aktiv kommunikation i rätt tid ökar man förtroendet och förhindrar att rykten och hörsägner uppstår. Detta kan kräva mer resurser och/eller utbildning i kommunikation.

Vilka frågor om inomhusluften är för närvarande aktuella hos er?

Vi publicerade nyligen en guide om kalkylmässiga granskningar av temperaturförhållandena i klassificeringen av inomhusklimatet, ”Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut". Den innehåller anvisningar om hur klassificeringen av inomhusklimatet, Sisäilmastoluokitus 2018, används med hjälp av praktiska beräkningsexempel. Guiden är avsedd som stöd för planeringen för att uppnå temperaturförhållanden enligt klassificeringen för inomhusklimatet i nya byggnader eller byggnader som renoveras grundligt.

Samtidigt förbereder vi hela tiden kommande evenemang där experter kan mötas och höra om det senaste när det gäller inomhusluft. Det finns också många andra planer som man bäst kan ta del av genom att beställa vårt nyhetsbrev och följa Sisäilmayhdistys kanaler i sociala medier.

Vilken hälsning skulle du skicka till andra organisationer, kommuner och programmet Sunda lokaler?

Inomhusluft är ett mycket omfattande och mångfacetterat ämne och därför behövs ett omfattande samarbete mellan olika experter. Det är viktigt att uppskatta både sin egen och andras expertis, eftersom det inte alltid finns en enda sanning när det gäller inomhusluft och allas erfarenheter är värdefulla.

Mer information: Mervi Ahola, verksamhetsledare, Sisäilmayhdistys, mervi.ahola(at)sisailmayhdistys.fi

I artikelserien Tips från fältet presenteras det arbete som görs för bra inomhusluft i intressentgrupperna i programmet Sunda lokaler. Om du vill ha med din egen förening eller organisation i artikelserien, anmäl dig själv: terveet-tilat(at)gov.fi. Vi delar gärna med oss av information. Låt oss sprida det som är bra!

Nyhet