Parlamentariskt diskussionsmöte om programmet Sunda lokaler 2028 och om regeringsprogrammets målsättningar i fråga om inomhusluften

Utgivningsdatum 5.2.2021 9.10 | Publicerad på svenska 5.2.2021 kl. 12.43
Parlamentariskt diskussionsmöte om programmet Sunda lokaler 2028 och om regeringsprogrammets målsättningar i fråga om inomhusluften

Vi ordnar ett diskussionsmöte om framstegen i programmet Sunda lokaler 2028 och om regeringsprogrammets målsättningar i fråga om inomhusluften onsdagen den 17 februari kl. 8.00–9.30.

Talare vid diskussionsmötet är kommunminister Sirpa Paatero, undervisningsminister Jussi Saramo, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Till evenemanget har bjudits in representanter för alla riksdagsgrupper, ordförandena för riksdagens revisionsutskott och miljöutskott samt en representant för riksdagens grupp för inomhusluft. Även de har möjlighet att hålla korta anföranden vid diskussionsmötet.

Evenemanget avslutas med att projektchefen i programmet Sunda lokaler 2028 Katja Outinen sammanfattar anförandena och berättar hur de frågor som tagits upp kommer att beaktas i programmets fortsatta åtgärder.

Alla intresserade kan följa diskussionsmötet, som ordnas på distans. På grund av tekniska begränsningar i mötessystemet kan högst 300 personer delta. Mötet spelas in, och videoupptagningen kan ses på webben i två veckor. Anmälningstiden går ut fredagen den 12 februari.

VNK008:00/2018