Valvira informerar
Känsliga befolkningsgrupper ska skyddas från överhettade utrymmen vid värmebölja

Utgivningsdatum 22.5.2024 14.08 | Publicerad på svenska 23.5.2024 kl. 12.35
Nyhet
PPå bilden sitter en gammal kvinna i en fåtölj med en kvinna och ett litet barn som sitter på en liten fåtölj.
Bild: Teemu Kuusimurto/miljöministeriets bildbank.

Sommarens långvariga värmeböljor kan orsaka överhettning i inomhusutrymmen och olika hälsorisker särskilt för känsliga befolkningsgrupper, såsom långtidssjuka, äldre, funktionsnedsatta och små barn. Värmeböljor kan öka överdödligheten och orsaka allvarlig försämring i tillståndet hos patienter och klienter inom social- och hälsovården.

Enligt åtgärdsgränserna enligt förordningen om sanitära förhållanden i bostäder får rumstemperaturen i servicehus, boendeservice för äldre och andra motsvarande utrymmen inte överskrida 30 °C sommartid. I bostäder, dagvårdsplatser för barn, läroanstalter och andra motsvarande lokaler är gränsen 32 °C. I synnerhet i utrymmen där känsliga befolkningsgrupper vistas bör temperaturerna vara på en lägre nivå än de nuvarande åtgärdsgränserna för att förebygga hälsorisker orsakade av värmebölja. Rumsluftens temperatur bör sänkas redan innan åtgärdsgränsen riskerar att överskridas.

Verksamhetsutövarna ska som en del av egenkontrollen följa rumstemperaturerna i sina lokaler och förhindra att utrymmena överhettas till exempel genom maskinell kylning, solskyddsfilm, persienner eller fläktar.

Under värmeböljor kan det vara nödvändigt att de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna utför riskbaserad riktad övervakning av förhållandena och egenkontrollen i lokaler för känsliga befolkningsgrupper. 

Mer information
Titta Manninen, 
överinspektör, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, telefon 0295 209 398

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har publicerat nyheten 21.5.2024. 

Nyhet