Valvira tiedottaa
Herkkiä väestöryhmiä tulee suojata helteellä tilojen ylilämpenemiseltä

Julkaisuajankohta 22.5.2024 14.08
Uutinen
Kuvassa vanha nainen istuu nojatuolissa ja hänen seurassaan on nainen ja pieni lapsi, joka istuu rahin päällä.
Kuva: Teemu Kuusimurto/ympäristöministeriön kuvapankki.

Kesän pitkittyvät hellejaksot voivat aiheuttaa sisätilojen ylilämpenemistä ja erilaisia terveyshaittoja erityisesti herkille väestöryhmille, kuten pitkäaikaissairaille, vanhuksille, vammaisille ja pienille lapsille. Helleaallot voivat lisätä ylikuolleisuutta ja voinnin vakavaa huononemista sosiaali- ja terveydenhuollon potilailla ja asiakkailla.

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen mukaan palvelutalojen, vanhusten asumispalveluiden ja muiden vastaavien tilojen huonelämpötilat eivät saa ylittää kesäaikana 30 °C:n lämpötilaa. Asunnoissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa tiloissa raja on 32 °C. Varsinkin tiloissa, joissa oleskelee herkkiä väestöryhmiä, lämpötilojen tulisi olla nykyisiä toimenpiderajoja alemmalla tasolla, jotta voidaan ennaltaehkäistä helteen aiheuttamia terveyshaittoja. Huoneilman lämpötilaa tulisi alentaa jo ennen kuin toimenpideraja on vaarassa ylittyä.

Toiminnanharjoittajien tulisi osana omavalvontaa seurata toimitiloissaan huonelämpötiloja ja ehkäistä tilojen ylikuumenemista esimerkiksi koneellisella jäähdytyksellä, aurinkosuojakalvoilla, kaihtimilla tai tuulettimilla.

Hellejakson aikana kunnan terveydensuojeluviranomaisten voi olla tarpeen suorittaa riskiperusteisesti kohdennettua olosuhdevalvontaa ja omavalvonnan valvontaa herkkien väestöryhmien tiloissa. 

Lisätietoja
Titta Manninen, 
ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, puh. 0295 209 398

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on julkaissut uutisen verkkosivuillaan 21.5.2024. 

Uutinen