Institutet för hälsa och välfärd publicerade anvisningar om ventilation – berör också lokaler som används för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Utgivningsdatum 29.3.2021 13.15 | Publicerad på svenska 31.3.2021 kl. 8.04
Institutet för hälsa och välfärd publicerade anvisningar om ventilation – berör också lokaler som används för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Den 26 mars 2021 publicerade Institutet för hälsa och välfärd anvisningar som gäller ventilation. Anvisningarna riktar sig till den tekniska personal som ansvarar för underhållet av lokalerna.

Enligt anvisningarna ska frågor som rör ventilation beaktas i alla lokaler som används för småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning samt annan utbildning.

Enligt undersökningar är risken för spridning av coronaviruset mindre om man fäster avseende vid ventilationen. Tilluften ska ledas utifrån och tilluftströmmen ska vara tillräcklig under alla tider.

I daghem och läroanstalter ska ventilationen vara påkopplad två timmar före lokalerna kommer att användas och två timmar efter att de har använts. Om ventilationen inte går att justera tillräckligt effektivt, kan det vara skäl att vädra genom att öppna fönstren minst en gång i timmen.

Anvisningarna i sin helhet finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.