THL julkaisi ilmanvaihdosta ohjeistuksen, joka koskee myös varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tiloja

Terveet tilat -hanke 29.3.2021 13.15
THL julkaisi ilmanvaihdosta ohjeistuksen, joka koskee myös varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tiloja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi 26.3.2021 ohjeistuksen ilmanvaihdosta. Ohjeistus on suunnattu tilojen ylläpidosta vastaavalle tekniselle henkilöstölle.

Ohjeistuksen mukaan ilmanvaihtokysymykset on huomioitava kaikissa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen sekä muuhun koulutukseen käytettävissä tiloissa.

Tutkimusten mukaan koronaviruksen tartuntariski on pienempi, kun ilmanvaihtoon kiinnitetään huomiota. Tuloilman tulisi olla ulkoilmaa ja ulkoilmavirran määrä riittävää kaikkina aikoina.

Päiväkotien ja oppilaitosten osalta ohjeistuksen mukaan ilmanvaihdon tulisi olla päällä kaksi tuntia ennen ja jälkeen rakennuksen käytön. Mikäli ilmanvaihtoa ei voi säätää riittävän tehokkaasti, voi tulla kyseeseen vähintään kerran tunnissa tapahtuva tuuletus ikkunan kautta.

Ohjeistus kokonaisuudessaan luettavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.

rakentaminen
sisäilma
terveys