Utbildningsstyrelsen informerar
Inomhusluftskompetensen i utbildningarna inom social- och hälsovården kartlades i en färsk utredning

Utgivningsdatum 30.1.2024 9.08 | Publicerad på svenska 18.3.2024 kl. 11.45
Nyhet
kontorets korridor.

Man har kartlagt kunnandet om inomhusluft i utbildningar inom social- och hälsovård på andra stadiet, yrkeshögskolor och universitet som en del av programmet Sunda lokaler 2028. Enligt kartläggningen är kunnandet om inomhusluft mestadels på tillräcklig nivå jämfört med arbetslivets behov.

Owal Group Oy har gjort en utredning för att kartlägga kunnandet om inomhusluft inom yrkesutbildningen och hur väl kunnandet svarar mot arbetslivets behov. Man önskade också förslag till hur man kan utveckla utbildningen och höja nivån på kunnandet för att förbättra vården och rehabiliteringen för personer som har symptom och är sjuka på grund av inomhusluften. 

I examensgrunderna för yrkesinriktade examina inom social- och hälsovård ingår inte kunnande om inomhusluft skilt utskrivet. Man tycker ändå att det är viktigt att personalen har kunnande om inomhusluft. Kunnandet ingår i till exempel helheter som hör till arbetarskydd och välbefinnande i arbetet. Enligt utredningen finns det i nuläget inte ett behov att utöka innehållet om inomhusluft i yrkesinriktade examina inom social- och hälsovård. Kunnandet kan ändå utökas med valbara studier eller som en del av en annan helhet. 

Utveckling av kunnandet om inomhusluft i utbildningar genom att beakta arbetslivets behov

I kartläggningen tog man reda på vad kunnandet om inomhusluft är och på vilket sätt det beaktas i arbetet för olika personalgrupper. Kunnandet kan till exempel vara att känna igen symptom på inomhusluft i samband med bemötandet av patienten eller kunden och vad som händer efter att man identifierat situationen. I bemötandet är det viktigt att känna till eventuella bakgrundsfaktorer i miljön och deras inverkan på situationen. Stödet för vården och rehabiliteringen för de som lider av symptom på inomhusluft samt förebyggande är ett mångprofessionellt samarbete. 

Arbetsgivare och anställda inom social- och hälsovård bedömer att kunnandet om inomhusluft skulle vara bra att utveckla framför allt med fortbildningar. I kartläggningen kom det fram att det räcker med undervisning om att känna till symtom som beror inomhusluft och att det redan finns på olika utbildningsstadier. Därtill skulle det behövas innehåll som enkelt kunde integreras i undervisningen och som även kunde användas i fortbildningar. 

Arbetsgivaren har en viktig roll i att stärka kunnandet om inomhusluft. Arbetsgivaren bedömer vilket kunnande personalen behöver utifrån sin verksamhetsmiljö. Därtill avgör arbetsgivaren hur omfattande kunnande som behövs i olika arbetsuppgifter samt hur eventuella luckor i kunnandet fylls. Ännu mer än tidigare behövs förebyggande arbete och förståelse för faktorer i omgivningen. Betydelsen av kunnande och mångprofessionellt samarbete har ökat. 

Kartläggningen av kunnandet om inomhusluft i utbildningar inom social- och hälsovård är en del av programmet Sunda lokaler 2028

  • Ett centralt innehåll i programmet är att hälsovården ökar sitt stöd för alla som har symptom på inomhusluft. I programmet tar man reda på olika sätt att göra vården för personer med symptom på inomhusluft bättre och hur man kan utveckla rehabiliteringen för dem. 

  • Målet är att verksamhetsmodellen Sunda lokaler skulle användas i alla kommuner vid slutet av år 2028. 

  • Verksamhetsmodellen Sunda lokaler är en webbplats som samlar information, anvisningar och goda exempel på förebyggande fastighetsskötsel för offentliga lokaler. 

  • Målet är att man känner till problemen med inomhusluft, pratar öppet om dem och snabbt tar tag i dem. 

  • En ledningsgrupp bestående av tjänstemän på ministeriet leder arbetet med programmet. För det praktiska genomförandet svarar huvudsekretariatet samt undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet.

Utbildningsstyrelsen har publicerat nyheten på sin webbplats 25.1.2024.

Mer information:
undervisningsråd Mialeena Pärssinen, Utbildningsstyrelsen, mialeena.parssinen[at]oph.fi

Nyhet VNK008:00/2018