Tips från fältet
Filha betonar utbildningens betydelse för utvecklingen av kompetensen om inomhusluft hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Utgivningsdatum 24.5.2023 13.00 | Publicerad på svenska 8.12.2023 kl. 13.11
Vinkit kentältä -logo

Filha strävar efter att hålla finländarnas lungor i skick med hjälp av projekt, forskning och utbildning. Utredningar har visat att yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården behöver mer utbildning i frågor som gäller inomhusluft. Det är viktigt att lungsymtomen behandlas systematiskt och att samarbete mellan olika branscher utnyttjas.

Vad är Filha rf? Vem är du och vad jobbar du med?  

Filha rf är en expert- och folkhälsoorganisation som främjar befolkningens lunghälsa genom projekt-, utbildnings- och forskningsarbete.

Jag heter Tuula Vasankari och är föreningens generalsekreterare. Jag är även professor i lungsjukdomar och allergologi.

Tuula Vasankari
Tuula Vasankari

Hur är läget?

Bra, tack. Filha har många projekt på gång för att hålla befolkningens lungor i skick. Utbildningarna av yrkespersoner rullar på. I går var jag ordförande för vår nationella tuberkulosutbildning. Sjukdomen smittar ju via luften, så även i det avseendet är det viktigt att andas in ren luft. Under coronan lärde vi oss alla detta. På forskningsfronten är det full fart. I maj disputerar en person som jag har handlett om långtidseffekterna av coronainfektioner som krävt sjukhusvård. 

Vad anser du om inomhusluften i Finland just nu?

I programmet för inomhusluft har man gjort ett viktigt arbete för människornas bästa. Situationen är bättre än innan programmet inleddes. Programmet Sunda lokaler har å sin sida på ett fint sätt fördjupat sig i byggnadernas skick.

Vad anser ni är viktigast för att förbättra kvaliteten på inomhusluften och byggandet?

Det är viktigt med förebyggande åtgärder. Noggrannhet är viktig i all byggverksamhet, från planering till byggande och från underhåll till renovering.

Vilka är dina tips när det gäller inomhusluften och vad krävs för att genomföra dem i praktiken?

Enligt våra utredningar behöver yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården utbildning i ämnet. Dessutom har vård- och servicevägar för symtom med koppling till inomhusluften bara i sällsynta fall fastställts vid hälso- och sjukvårdsenheter. Det är viktigt att veta vad som ska göras inom hälso- och sjukvården och vem som ansvarar för byggnadernas tillstånd. Lungsymtom är ovanligt vanliga – vi lär dig vad du ska göra om någon har symtom. Det behövs också samarbete mellan olika branscher.

Vilka frågor om inomhusluften är för närvarande aktuella hos er?

Vi arbetar som bäst med undervisningsmaterial för grundstudierna inom hälsovårdsbranschen vid yrkeshögskolorna. Dessutom slutförde vi nyligen en webbkurs för fortbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i Hälsobyn PRO. Symtom kopplade till inomhusluften hos vuxna – Hur undersöker, stöder och behandlar jag det? är en webbkurs som särskilt riktar sig till läkare och sjukskötare inom primärvården, men lämpar sig för alla yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. Kursen innehåller omfattande information om symtom med koppling till inomhusluften samt stöd och verktyg för det praktiska arbetet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Vi upprätthåller också ett inomhusluftnätverk för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vårt mål är att hitta yrkesutbildade personer i varje välfärdsområde som är intresserade av ämnet inomhusluft. För närvarande fungerar nätverket som en informationskanal. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är intresserade av ämnet kan anmäla sig till nätverket via Filhas webbplats.

Vilken hälsning skulle du skicka till andra organisationer, kommuner och programmet Sunda lokaler?

Tillsammans kan vi göra det möjligt för alla att andas bra inomhus. Allas insatser behövs. Det är viktigt att främja högklassigt byggande, informera om inomhusluft för att öka kunskapen och säkerställa att den som har symtom får god vård – vare sig orsaken är allergi (allergener inomhus eller utomhus), lungsymtom (som är ganska lika för många olika lungsjukdomar) eller andra orsaker.

Filha ry:n logo

Mer information: 
Tuula Vasankari, generalsekreterare, Filha rf, tuula.vasankari(at)filha.fi
Heli Granlund, projektansvarig, Filha rf, heli.granlund(at)filha.fi 

I artikelserien Tips från fältet presenteras det arbete som görs för bra inomhusluft i intressentgrupperna i programmet Sunda lokaler. Om du vill ha med din egen förening eller organisation i artikelserien, anmäl dig själv: terveet-tilat(at)gov.fi. Vi delar gärna med oss av information. Låt oss sprida det som är bra!