Tips från kommunerna
Fastighetsrundturer och snabba reaktioner i Kouvola

Utgivningsdatum 21.6.2021 10.00 | Publicerad på svenska 2.7.2021 kl. 11.32
Fastighetsrundturer och snabba reaktioner i Kouvola

I Kouvola stad har man på tre år gjort betydande framsteg i hanteringen av inomhusluftfrågor. Detta tack vare bland annat fastighetsrundturer och revideringen av stadens anvisning för hantering av problem med inomhusluften. I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften.

Hallå Kouvola! Vem är du och vad jobbar du med?

Jag är Reijo Pesonen, expert på inomhusluft vid Kouvola stads lokaltjänster. Jag är nu inne på det tredje året i mitt nuvarande jobb, men tidigare erfarenhet av boendehälsa ur myndighetssynvinkel har jag samlat på mig i 30 år i hälsoövervakningsuppgifter med anknytning till inomhusluft.

Sisäilma-asiantuntija Reijo Pesonen

Hur går det?

Det går riktigt bra i Kouvola, här har skett en stor förändring. Vi får mycket positiv respons från fältet och intressegrupper – läget är allt som allt mycket bra med tanke på inomhusluftfrågor.

Vilken god praxis tillämpar ni i Kouvola och hur förverkligas den i praktiken?

Genom att revidera stadens anvisning för hantering av problem med inomhusluften och genom att ordna fastighetsrundturer har vi nått det nuvarande goda läget och fått aktuell information om fastighetsbeståndets skick. Med tanke på förebyggande och utredning av problem har det visat sig vara en fungerande lösning att ha en behörig expert på inomhusluft inom lokaltjänsterna som har till uppgift att ta emot anmälningar, inleda utredningar och vidta andra behövliga åtgärder, till exempel beställa fortsatta undersökningar. I nästan varje fall utreder en expert på inomhusluft och en vvs-expert saken på plats och ställe. I de flesta byggnader konstateras det faktorer som försämrar inomhusluften, men de är relativt lätta att åtgärda.

Kontroll över situationen kräver snabba reaktioner, omedelbara åtgärder och öppen kommunikation. Vi hör lokalanvändarna i större utsträckning än tidigare och är allt öppnare och tydligare i vår kommunikation. Vikten av att höra kunderna och rätta till felaktig fakta kan inte betonas för mycket. I regel ordnar vi fastighetsrundturer en gång per tre år, men besök utöver det kan bli aktuella beroende på respons från kunderna.

Hur syns god praxis i kommunens vardag?

Framgångsrika åtgärder genererar positiv respons. De anställda inom lokaltjänsterna har fått positiv respons personligen under fastighetsrundturerna, och kundernas förtroende har återställts. Vi har inte behövt genomföra jobbiga undersökningar av inomhusluftens kvalitet eller enkäter om symtom och inomhusförhållanden under de senaste tre åren, vilket har gett kommunalekonomiska besparingar. Konditionsundersökningarna har närmast gällt servicenätet och bedömningar av reparationsbehov.

Vad är det som mest har bidragit till er framgång?

Vi tar verkligen itu med saker och ting, och vi gör det omgående. Det gäller att satsa på omsorgsfull planering och genomförande av renoveringar som utförs med anledning av problem med inomhusluften, såsom på val av entreprenör. Det är också viktigt att slutföra det man påbörjat, dokumentera arbetets alla faser och följa upp åtgärdernas effekter. Slutrapporteringen är en viktig aspekt – och klar och koncis information överlag. För att undvika förvirring är det också viktigt att bestämma vem som ansvarar för kommunikationen. Hjälp från kommunikationsexperter behövs i synnerhet när problemet redan har aktualiserats. Förtroende skapas genom handling. Förtroende är väsentligt när det gäller att utveckla och upprätthålla trivseln för lokalanvändare och sunda fastigheter.

Hurdan utveckling har skett jämfört med tiden före nuvarande praxis?

För tre år sedan var läget dåligt. Då gjorde vi jobbiga konditionsundersökningar och reparationsåtgärder som trots allt inte löste problemen. Praxis var att fixa problem med inomhusluften under ledning av myndigheter, men erfarenhet visade att det inte var den bäst fungerande lösningen. En del av objekten orsakade problem i många år, delvis på grund av en oklar ansvarsfördelning. Det ledde till att problem också blev olösta. Tidigare eskalerade problemen till förhastade beslut att stänga eller riva byggnader, även om det kanske inte var nödvändigt.

Hurdana hälsningar vill du skicka till andra kommuner?

Det gäller att höra kunderna och kommunicera till dem på ett öppet, tydligt och tillräckligt sätt. Se till att reagera snabbt och undvik att problemen eskalerar. Ta framför allt hänsyn till inomhusförhållandena och förbättra dem om möjligt.

Ytterligare information: Reijo Pesonen, expert på inomhusluft, Kouvola stad, reijo.pesonen(a)kouvola.fi


I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften. Skicka e-post till oss på terveet-tilat(a)vnk.fi om du vill dela med dig av god praxis i din kommun. Vi sprider gärna information om fungerande lösningar.