En kartläggning av fastighets- och byggbranschens utbildningar i inomhusluftfrågor har färdigställts

Utgivningsdatum 24.11.2021 9.00 | Publicerad på svenska 21.12.2021 kl. 15.58
En kartläggning av fastighets- och byggbranschens utbildningar i inomhusluftfrågor har färdigställts

Utbildningar inom fastighets- och byggbranschen har kartlagts som ett led i programmet Sunda lokaler 2028. Kartläggningen omfattade utbildningsprogram som leder till examen och tilläggsutbildning, påbyggnadsutbildning och kompletterande utbildning.

I kartläggningen har man samlat information om olika utbildningsprogram inom yrkesutbildning, vid yrkeshögskolor och universitet och inom utbildning på marknadsvillkor. Arbetet har genomförts med blandade metoder, och även artificiell intelligens har utnyttjats i samarbete med VXT Research Oy.

Utbildning som stärker kompetensen i inomhusluftfrågor erbjuds på olika håll i Finland

Kartläggningen visar att det på olika håll i Finland redan erbjuds gott om utbildningar som stärker kompetensen i inomhusluftfrågor eller som skapar förutsättningar för gott inomhusklimat och sunda byggnader. Utbudet varierar något mellan utbildningsanordnarna.

Som en del av kartläggningen har man också samlat information om utbildningarnas arbetslivsmotsvarighet, men denna utbildningsspecifika information användes inte i kartläggningen. Det gäller ännu att för varje utbildningsanordnares del bedöma huruvida studieinnehållet om inomhusluftfrågor är tillräckligt och huruvida utbildningarna ger förutsättningar för bland annat hantering av helheter och kommunikation om inomhusluftfrågor.

Kontinuerlig uppdatering av kompetensen i fokus

På grund av den snabba utvecklingen inom branschen behöver experterna kontinuerligt uppdatera sin kompetens. Tilläggsutbildning och kompletterande utbildning bör skräddarsys och erbjudas för inomhusluftexperter på olika nivåer, men också för aktörer som indirekt har att göra med inomhusluftfrågor, till exempel i samband med upphandling och konkurrensutsättning.

Det finns behov av mer information om utbildningssystemets möjligheter att komplettera kompetensen till exempel i utbildningsanordnarnas arbetslivssamarbete, men också via nationella nätverk. I fråga om mer omfattande utbildningar är det viktigt att möjliggöra kompetensförvärv redan under grundutbildningen så att denna kompetens kan identifieras och erkännas i utbildning som ger behörighet. Priset på utbildningarna, i synnerhet utbildningar i hälsoriktigt byggande, innebär en utmaning med tanke på tillgängligheten.

Owal Group gjorde kartläggningen på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information: Laura Jauhola, tfn 050 443 1841, laura(a)owalgroup.com, och Mia Toivanen, mia(a)owalgroup.com, Owal Group