Kartoitus kiinteistö- ja rakennusalan sisäilmateeman koulutuksista on valmistunut

Julkaisuajankohta 24.11.2021 9.00
Kartoitus kiinteistö- ja rakennusalan sisäilmateeman koulutuksista on valmistunut

Osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa on toteutettu kartoitus kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksista. Kartoitus kattaa tutkintoon johtavan koulutuksen sekä lisä-, jatko- ja täydennyskoulutuksen.

Kartoitukseen on koottu kansallisesti tietoa eri koulutuksista ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja markkinaehtoisessa koulutuksessa. Työ on toteutettu monimenetelmällisesti, ja siinä on hyödynnetty myös koneoppimisen menetelmää yhteistyössä VXT Research Oy:n kanssa.

Sisäilmaosaamista vahvistavaa koulutusta tarjolla eri puolilla Suomea

Kartoituksen perusteella koulutuksia, joissa tuotetaan sisäilmaosaamista tai joiden hallinnan kautta luodaan edellytyksiä hyvälle sisäilmalle ja rakennusterveydelle, on tarjolla jo varsin hyvin eri puolilla Suomea. Sisäilmaosaamisen tarjonta vaihtelee jossain määrin koulutuksen järjestäjittäin.

Kartoituksen osana on koottu tietoa koulutusten työelämävastaavuudesta, mutta koulutuskohtaista tietoa ei ole ollut kartoituksen käytössä. Koulutuksen järjestäjäkohtaisesti tulee vielä arvioida, missä määrin sisäilmaan liittyvät sisällöt ovat riittäviä, ja antavatko koulutukset edellytyksiä mm. kokonaisuuksien hallintaan sekä sisäilma-asioiden viestintään.

Jatkuva osaamisen päivittäminen keskiössä

Alan nopean kehityksen takia asiantuntijat tarvitsevat jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Lisä- ja täydennyskoulutusta tulisi räätälöidä ja tarjota eri tasoisille sisäilma-asiantuntijoille sekä myös toimijoille, jotka ovat välillisesti tekemisissä sisäilma-asioiden kanssa, liittyen esimerkiksi hankintoihin ja kilpailutuksiin.

Tietoa koulutusjärjestelmän mahdollisuuksista osaamisen täydentämiseen on yhä tarve lisätä esimerkiksi koulutuksen järjestäjien työelämäyhteistyössä, mutta myös kansallisten verkostojen kautta. Laajempien koulutusten osalta on keskeistä, että osaamista voi hankkia jo peruskoulutuksen aikana siten, että sitä voidaan tunnistaa ja tunnustaa osana pätevöitymiseen valmentavaa koulutusta. Saavutettavuuden näkökulmasta haasteena on noussut esiin koulutusten hinta etenkin koskien RTA-koulutuksia.

Owal Group teki selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Lisätietoja: Laura Jauhola p. 050 443 1841, laura(at)owalgroup.com ja Mia Toivanen mia(at)owalgroup.com, Owal Group