Det minskande födelsetalet och befolkningens koncentration är en utmaning för lokaler inom småbarnspedagogiken i framtiden

Utgivningsdatum 13.11.2023 11.00 | Publicerad på svenska 29.1.2024 kl. 16.22
Nyhet
Terveet tilat -ohjelman logo sinisellä kuviotaustalla.

Enligt en utredning som Utbildningsstyrelsen publicerat kommer effekterna på servicebehoven inom småbarnspedagogik att bli betydande, om födelsetalet fortsätter att sjunka under de kommande åren. I Finland kan det uppstå stora områden där daghem är tomma och inte används, samtidigt som områden med befolkningsökning drabbas av en kronisk brist på lokaler.

I Utbildningsstyrelsens utredning har man undersökt nuläget i fråga om byggnader inom småbarnspedagogiken, byggnadsbeståndets omfattning och kvalitativa egenskaper. Utredningen har kartlagt föreskrifter och anvisningar om planering och underhåll av inlärningsmiljöer och daghemsbyggnader samt finsk forskning om och utveckling av inlärningsmiljöer och byggnader inom småbarnspedagogiken under 2000-talet. Dessutom gjordes en översikt av grunderna och förfarandesätten inom planeringsprocessen för projekt för byggande av daghem.

Byggnadens funktionella mål som en del av byggprojektet och beaktande av framtida utmaningar

Utöver rapporteringen om lokaler och byggnader inom småbarnspedagogiken presenteras i utredningen en rad fortsatta åtgärder. I rapporten föreslås följande:

  • Anvisningar som gäller fysiska inlärningsmiljöer inom småbarnspedagogiken bör uppdateras för att möta framtidens utmaningar (klimatförändringar och ett mindre antal barn).

  • Som en del av byggprojektet bör det utarbetas en separat pedagogisk plan som klargör byggnadens funktionella mål för planeringen.

  • Den vetenskapliga forskningen kring inlärningsmiljöer, -byggnader och underhåll inom småbarnspedagogiken bör utökas.

  • Begrepp och statistik kring byggnader och lokaler inom småbarnspedagogiken bör förtydligas och de brister som uppdagats i utredningen åtgärdas.

Undervisnings- och kulturministeriet beställde utredningen av Utbildningsstyrelsen som en del av programmet Sunda lokaler 2028. Utredningen genomfördes av FCG Konsultering Ab.

Mer information: Roope Rissanen, överarkitekt, Utbildningsstyrelsen, roope.rissanen[at]oph.fi

Nyhet VNK008:00/2018