Syntyvyyden lasku ja väestön keskittyminen haastaa varhaiskasvatuksen tilojen tulevaisuutta

Julkaisuajankohta 13.11.2023 11.00
Uutinen
Syntyvyyden lasku ja väestön keskittyminen haastaa varhaiskasvatuksen tilojen tulevaisuutta

Opetushallituksen julkaiseman selvityksen mukaan vaikutukset varhaiskasvatuksen palvelutarpeisiin ovat huomattavia, jos syntyvyyden lasku jatkuu tulevina vuosina. Suomeen voi syntyä laajoja alueita, joissa päiväkodit ovat tyhjillään vailla käyttöä, ja samanaikaisesti väestökasvun alueilla podetaan kroonista puutetta tiloista.

Opetushallituksen selvityksessä on tarkasteltu varhaiskasvatuksen rakennusten nykytilannetta, rakennuskannan laajuutta ja laadullisia ominaisuuksia. Selvityksessä on kartoitettu oppimisympäristöjen ja päiväkotirakennusten suunnittelua ja ylläpitoa koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä 2000-luvulla tehtyjä oppimisympäristöjä ja varhaiskasvatuksen rakennuksia koskevaa kotimaista tutkimusta ja kehittämistä. Lisäksi on tehty katsaus päiväkotien rakennushankkeiden suunnitteluprosessin perusteisiin ja menettelytapoihin.

Rakennuksen toiminnalliset tavoitteet osaksi rakennushanketta ja tulevaisuuden haasteet huomioon

Varhaiskasvatuksen tilojen ja rakennusten nykytilan raportoinnin lisäksi selvityksessä esitetään joukko jatkotoimenpiteitä. Selvityksessä esitetään seuraavaa:

  • Fyysisiä varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä koskevia ohjeita tulee päivittää vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin (ilmastonmuutos ja lapsimäärään väheneminen). 
  • Osana rakennushanketta tulee laatia erillinen pedagoginen suunnitelma, jossa selvennetään suunnittelua varten rakennuksen toiminnallisia tavoitteita. 
  • Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä, -rakennuksia ja ylläpitoa koskevaa tieteellistä tutkimusta tulee lisätä.
  • Varhaiskasvatuksen rakennuksia ja tiloja koskeva käsitteistö ja tilastointi tulee selkeyttää ja selvityksessä havaitut puutteet korjata.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut selvityksen Opetushallitukselta osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa. Selvityksen on toteuttanut FCG Konsultointi Oy.

Lisätietoja: yliarkkitehti Roope Rissanen, Opetushallitus, roope.rissanen[at]oph.fi

Uutinen VNK008:00/2018