De gemensamma spelreglerna för mögelhundverksamhet ses över – guide för verksamheten färdigställs 2022

Utgivningsdatum 22.6.2021 8.30 | Publicerad på svenska 2.7.2021 kl. 13.03
Fotografi: Senaatti
Fotografi: Senaatti

Inom ramen för programmet Sunda lokaler 2028 utarbetas det en guide om användning av mögelhundar. Innehållet i guiden planeras av en expertgrupp som har mångsidigt kunnande i mögelhundverksamhet och inomhusförhållanden.

Syftet med guiden är att säkerställa en högklassig mögelhundverksamhet och förtydliga praxis inom branschen. I guiden behandlas bland annat rekommenderade kvalitetssäkringsmetoder för hundinstruktörer samt användningen av hundar i konditionsgranskares och saneringsprojekterares arbete. Guiden skapar klarhet i synnerhet i beställarens, hundinstruktörens, konditionsgranskarens och saneringsprojekterarens uppgifter och ansvar. Avsikten är att guiden ska behandla hundverksamhet i ett bredare perspektiv än användningen av hundar vid undersökning av fukt- och mögelskador.

Den styrgrupp som ansvarar för planeringen av guiden består av experter på inomhusluft från olika organisationer. Överingenjör Timo Lahti från miljöministeriet leder styrgruppens arbete. 
Guiden utarbetas av Senatfastigheters hundinstruktörer och experter som specialiserat sig på inomhusförhållanden. Det är möjligt att kommentera expertgruppens utkast till guide under en remissbehandling i april–maj 2022, varefter guiden publiceras på webbplatsen för Sunda lokaler.

Styrgruppen för guiden om användning av mögelhundar 

 • Timo Lahti, överingenjör, miljöministeriet
 • Katja Outinen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli
 • Leena Stenlund, expert på inomhusmiljö/Vanda stad, hundinstruktör (expert på hälsoriktigt byggande)/Espoon Homekoirat, Suomen Homekoirayhdistys ry
 • Janne Tähtikunnas, verksamhetsledare, Finlands Egnahemsförbund rf
 • Tiina Koskinen-Tammi, advokat, Advokatbyrå Alfa Ab
 • Tomi Vahekoski, hundinstruktör, Suomen Homekoirayrittäjät ry
 • Karoliina Viitamäki, avdelningschef, Ramboll Finland Ab
 • Kaisa Jalkanen, forskare, Institutet för hälsa och välfärd

Guiden utarbetas av Senatfastigheters experter på inomhusluft

 • Risse Koponen, specialsakkunnig i inomhusförhållanden, ledare för K9-hundgruppen
 • Anne Korpi, specialsakkunnig i inomhusförhållanden
 • Jussi Grönman, expert på inomhusluft, hundinstruktör
 • Ville Heikkinen, expert på inomhusluft, hundinstruktör
 • Emilia Rainetoja, expert på inomhusluft, hundinstruktör
 • Jari Savela, expert på inomhusluf

Ytterligare information: Risse Koponen, specialsakkunnig i inomhusförhållanden, Senatfastigheter, risse.koponen(a)senaatti.fi

Sunda lokaler 2028 är regeringens tioåriga åtgärdsprogram som syftar till sanering av offentliga byggnader samt effektivare vård och rehabilitering av personer som lider av dåligt inomhusklimat. Programmet samordnas av statsrådets kansli. I genomförandet deltar också undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet.