Homekoiratoiminnan yhteisiä pelisääntöjä hiotaan – opas valmistuu 2022

Julkaisuajankohta 22.6.2021 8.30
Kuva: Senaatti
Kuva: Senaatti

Osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa laaditaan opas homekoirien käytöstä. Oppaan sisällön suunnittelee asiantuntijaryhmä, jolla on monipuolista osaamista koiratoiminnasta ja sisäolosuhteista.

Oppaan tarkoituksena on varmistaa homekoiratoiminnan laatu ja selkeyttää alan toimintatapoja. Siinä käsitellään muun muassa koiranohjaajan suositeltuja laadunvarmistusmenetelmiä sekä koiran käyttöä osana kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden työtä. Opas selventää erityisesti työn tilaajan, koiranohjaajan, kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan tehtäviä ja vastuita. Oppaassa on tarkoitus käsitellä koiratoimintaa laajemminkin kuin vain koiran käyttöä kosteus- ja homevaurioiden etsinnässä. 

Oppaan suunnittelusta vastaavaan ohjausryhmään kuuluu sisäilma-asiantuntijoita eri organisaatioista, ja sen työtä johtaa yli-insinööri Timo Lahti ympäristöministeriöstä. 
Toteutuksesta vastaavat Senaatti-kiinteistöjen sisäolosuhteisiin erikoistuneet asiantuntijat ja koiraohjaajat. Asiantuntijaryhmän tuottamaa opasluonnosta voi kommentoida lausuntokierroksella huhti–toukokuussa 2022, minkä jälkeen opas julkaistaan Terveet tilat -verkkosivuilla.

Sisäilmakoira-oppaan ohjausryhmä 

 • Timo Lahti, yli-insinööri, ympäristöministeriö 
 • Katja Outinen, johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia 
 • Leena Stenlund, sisäympäristöasiantuntija/Vantaan kaupunki, koiraohjaaja (RTA)/Espoon Homekoirat, Suomen Homekoirayhdistys ry
 • Janne Tähtikunnas, toiminnanjohtaja, Suomen Omakotiliitto ry
 • Tiina Koskinen-Tammi, asianajaja, Asianajotoimisto Alfa Oy
 • Tomi Vahekoski, koiraohjaaja, Suomen Homekoirayrittäjät ry
 • Karoliina Viitamäki, osastopäällikkö, Ramboll Finland Oy 
 • Kaisa Jalkanen, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Oppaan toteuttavat Senaatti-kiinteistöjen sisäilma-asiantuntijat

 • Risse Koponen, sisäolosuhteiden erityisasiantuntija, K9-koiraryhmän vetäjä
 • Anne Korpi, sisäolosuhteiden erityisasiantuntija
 • Jussi Grönman, sisäilma-asiantuntija, koiraohjaaja
 • Ville Heikkinen, sisäilma-asiantuntija, koiraohjaaja
 • Emilia Rainetoja, sisäilma-asiantuntija, koiraohjaaja
 • Jari Savela, sisäilma-asiantuntija

Lisätietoja: sisäolosuhteiden erityisasiantuntija Risse Koponen, Senaatti-kiinteistöt, risse.koponen(at)senaatti.fi

Terveet tilat 2028 on hallituksen 10-vuotinen toimintaohjelma, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Ohjelmaa koordinoi valtioneuvoston kanslia ja sen toteutukseen osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö.