Ny verksamhetsmodell ska stödja kommunerna i frågor som rör inomhusluften

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2020 10.47 | Publicerad på svenska 27.10.2020 kl. 9.55
Pressmeddelande 676
Öppnad fönster

Det har skapats en ny Sunda lokaler-verksamhetsmodell för att lösa och förebygga problem med inomhusluften i kommunerna. Verksamhetsmodellen sammanställer information om och anvisningar och god praxis för föregripande fastighetshållning i fråga om offentliga byggnader, och den är avsedd som stödmaterial för kommunerna. Information om god praxis i kommunerna har samlats in vid workshoppar som ordnades på olika håll i Finland under förra hösten och vintern.

Verksamhetsmodellen är en del av regeringens åtgärdsprogram Sunda lokaler 2028, vars syfte är sanering av offentliga byggnader samt effektivare vård och rehabilitering av personer som lider av dåligt inomhusklimat.

Verksamhetsmodellen Sunda lokaler omfattar fyra delområden – förvaltning av fastighetsbeståndet, byggande och ombyggnad, användning och underhåll av fastigheter samt lösningar på frågor som rör inomhusluften.

”Delområdena är sammanlänkade. Ett omfattande multidisciplinärt samarbete och ett öppet informationsutbyte är väsentliga när man löser frågor som rör inomhusluften. Den uppfattningen har vi också försökt framhäva”, berättar Katja Outinen, som är projektchef i programmet Sunda lokaler 2028.

Modellen erbjuder bland annat informationspaket och presenterar god praxis i kommunerna. Den innehåller också de viktigaste tipsen för effektivt förebyggande av problem med inomhusluften och länkar till befintliga anvisningar.

”Vårt mål är att sammanställa aktuella anvisningar som finns utspridda på olika håll. Tipsa gärna om viktiga anvisningar som vi missat”, uppmuntrar Outinen till dialog. 

Verksamhetsmodellen skapades genom workshoparbete

Information om god praxis i kommunerna har samlats in vid workshoppar som sekretariatet för programmet Sunda lokaler 2028 ordnade i samarbete med regionförvaltningsverken under hösten 2019 och vintern 2020. En första version av verksamhetsmodellen Sunda lokaler lanseras tisdagen den 27 oktober.

”Vi lanserar den första versionen så att den kan testas och användas som underlag för diskussion. Vi hoppas på riklig respons som hjälper oss att vidareutveckla modellen”, betonar projektchefen Outinen.

Programmet Sunda lokaler 2028 fortsätter att samarbeta med kommunerna.

”Intressegruppernas insatser har varit oersättliga när modellen har skapats. Vi har dragit nytta av de tankar och idéer som kom fram under workshopparna, och i dialog med kommunerna kan vi utveckla en ännu bättre fungerande verksamhetsmodell”, förutspår Outinen.

Verksamhetsmodellen och programmet presenteras på tilatjaterveys.fi

Allmänheten kan bekanta sig med verksamhetsmodellen Sunda lokaler på den nya webbplatsen tilatjaterveys.fi från och med den 27 oktober. Webbplatsen innehåller också information om programmet Sunda lokaler 2028 samt aktuella nyheter kring programmet och temat.

Presentation av verksamhetsmodellen den 27 oktober kl. 13

Projektchefen Katja Outinen, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli, och Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet, presenterar verksamhetsmodellen Sunda lokaler i samband med evenemanget Valtakunnalliset ympäristöterveyspäivät (de nationella miljöhälsodagarna) tisdagen den 27 oktober kl. 13–13.30. Presentationen sänds direkt på webben och kan ses i efterhand på YouTube-kanalen för programmet Sunda lokaler 2028. 

Följ programmet på Twitter @TerveetTilat

Ytterligare information: Katja Outinen, ledande sakkunnig, tfn 0295 161 156, och Noora Mahlavuori, projektplanerare, tfn 0295 160 486, statsrådets kansli