Mielipidekirjoitus
Valtio tukee kuntia julkisten rakennusten tervehdyttämisessä

Julkaisuajankohta 19.1.2022 8.00
Valtio tukee kuntia julkisten rakennusten tervehdyttämisessä

Valtio ja kunnat ovat yhdessä päättäneet tervehdyttää julkiset rakennukset. Hallituksen kymmenvuotisen Terveet tilat 2028 -ohjelman tähtäimessä ovat terveelliset ja turvalliset julkiset rakennukset sekä tyytyväiset käyttäjät.

Yksi näkyvimmistä toimista on kunnille tuotettu Terveet tilat -toimintamalli, joka kokoaa Suomen parhaita käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta.

Toimintamalliin peilaten kunnat voivat tarkastella omaa toimintaansa ja ottaa mallista käyttöön itselleen hyödyllisiä toimintatapoja, oli kyse kiinteistökannan hallinnasta, rakentamisesta ja korjaamisesta, kiinteistöjen käytöstä ja ylläpidosta tai sisäilmatilanteiden selvittämisestä.

Kunnissa tehdään jo paljon hyvää työtä sisäilman laadun parantamiseksi. Kuntien oma aktiivisuus onkin avainroolissa julkisten tilojen tervehdyttämisessä. Kunnissa, joissa on toimittu pitkäjänteisesti sisäilman tervehdyttämiseksi, on havaittu konkreettisia tuloksia sisäilmaongelmien vähenemisenä, tyytyväisinä tilojen käyttäjinä ja luottamuksen kasvuna eri osapuolien välillä.

Kunnille tehdyn kyselyn mukaan vain noin 40 prosentilla vastanneista kunnista on pitkän aikavälin toimintaa ohjaava kiinteistöstrategia tai -ohjelma.

Kannustammekin kuntia johdonmukaiseen ja pitkäjänteiseen työhön: strategiseen toimitilahankintaan, sisäilmatyöryhmien perustamiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä avoimeen viestintään sisäilmakysymyksissä. On tärkeää, että jokaisessa kunnassa sisäilma-asiat kirjataan kuntastrategiaan – silloin terveellinen sisäilma huomioidaan kaikessa kunnan toiminnassa.

Terveet tilat 2028 -ohjelma on kuntia varten. Kaikille kunnille avoimessa Terveet tilat -verkostossa kunnat voivat vaihtaa ajatuksia ja kuulla toistensa hyvistä sisäilmakäytännöistä.

Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ovat selätettävissä ja toimivia keinoja on jo olemassa. Otetaan ne käyttöön ja kehitetään niitä yhdessä vielä paremmiksi.

Sirpa Paatero
kuntaministeri, valtiovarainministeriö

Katja Outinen
hankejohtaja, Terveet tilat 2028 -ohjelma, valtioneuvoston kanslia


Mielipidekirjoitus julkaistiin useissa sanomalehdissä alueellisin tutkimustiedoin varioituna joulukuun 2021 loppupuolella. Lisätietoa kuntien sisäilman laadun nykytilasta ja sisäilmaongelmien määrästä löytyy SisäNyt-raportista.

2018 VNK008:00/2018