Sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisen oppaita ja uudistettuja Terve talo -koordinoinnin RT-kortteja esiteltiin Terveet tilat -verkostolle

Julkaisuajankohta 22.11.2023 10.30
Uutinen
Sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisen oppaita ja uudistettuja Terve talo -koordinoinnin RT-kortteja esiteltiin Terveet tilat -verkostolle

Marraskuun kuntien Terveet tilat -verkoston etätapaamisessa käytiin läpi sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisen oppaita. Oppaat on laadittu tilaajan tarpeita silmällä pitäen. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin uudistettuja Terve talo -koordinoinnin RT-kortteja.

Sisäilmasto-ongelmien ratkaisemista käsittelevä tilaajan opas ohjaa tilaajaa selkeän ja järjestelmällisen toimintamallin avulla hallitsemaan rakennuksissa esiintyviä sisäilmasto-ongelmia. Sopimusasioita käsittelevän oppaan tavoitteena on auttaa pientaloasukkaita ja kuluttajia ymmärtämään ja soveltamaan sisäilmastokorjauksiin liittyvää sopimustekniikkaa.

Verkostotapaamisessa erityisasiantuntija Veli-Matti Pietarinen Ramboll Finland Oy:stä kävi esimerkin avulla vaihe vaiheelta läpi, mitä tilaajan tulee ottaa huomioon sisäilmasto-ongelman ratkaisuprosessissa.

Tiimipäällikkö Kiia Miettunen Sweco PM Oy:stä esitteli kuluttajille suunnattua sopimusopasta. Myös sopimusoppaassa asioita ja rooleja on käyty läpi erilaisin esimerkein.

Tilaisuuden päätteeksi johtava asiantuntija Leif Wirtanen Ramboll Finland Oy:stä kertoi uudistetuista Terve Talo -koordinoinnin RT-korteista. Terve talo -koordinoinnnissa sisäilmastoasioita tarkastellaan laajemmin ja tavoitteena on asetustasoa parempi sisäilmasto.

Verkoston ovet ovat avoinna kuntien viranhaltijoille ja työntekijöille sekä kuntapäättäjille

Tilaisuus houkutteli jälleen mukavasti verkostolaisia linjoille: kuulolla oli n. 100 henkilöä. Vuoden viimeinen verkostotapaaminen järjestetään maanantaina 11. joulukuuta. Silloin kuullaan, mitä ajankohtaista on meneillään THL:n Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa. THL:n ohjelma toteuttaa Terveet tilat -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Kunnat ovat melko kattavasti edustettuina Terveet tilat -verkostossa. Mukaan voi liittyä edelleen ja kustakin kunnasta mukana voi olla henkilöitä eri aloilta. Verkossa on mm. sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä tilakeskuksissa, rakennuttajapalveluissa, kiinteistönhoidossa, työsuojelussa, terveydensuojelussa, terveydenhuollossa, opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleviä viranhaltijoita ja työntekijöitä. Myös kunnanvaltuutetut ovat tervetulleita verkostoon.

Sisäilmasto-ongelmien ratkaisuoppaat ovat maksutta ladattavissa Terveet tilat -ohjelman verkkosivuilta. RT-kortit ovat ostettavissa Rakennustietokaupasta.

Uutinen