Vinkit kentältä
Sisäilman laatua voi heikentää myös radon – Säteilyturvakeskus muistuttaa radonmittausten tärkeydestä

Julkaisuajankohta 29.2.2024 9.00
Uutinen
Piirroskuvassa ikkunasta näkyy käsi, jossa on peukalo pystyssä.

Säteilyturvakeskus muistuttaa työnantajia radonmittausten tärkeydestä. Säteilylain mukaan työnantajien tulee selvittää työpaikan radonpitoisuudet. Myös asuntojen sisäilman radonpitoisuudesta on hyvä olla selvillä.


Mikä Säteilyturvakeskus on? Kuka olet, mitä teet työksesi?

Säteilyturvakeskus (STUK) on turvallisuusviranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Toimintamme tarkoituksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Olen Päivi Kurttio, luonnonsäteilyn valvontaa tekevän toimiston päällikkö. Sisäilmaan liittyvä työni on pääasiassa työpaikkojen radonvalvontaa.

Päivi Kurttio

Mikä on näkemyksesi tämänhetkisestä radontilanteesta Suomessa?

STUK pystyy aika hyvin seuraamaan radontilannetta Suomessa radonrekisteristä. Radonrekisterissä oli vuoden 2023 lopussa tiedot yli 100 000 radonmittauksesta noin 24 000 työpaikalta. Radonrekisterissä on tietoja myös asuntojen radonpitoisuuksista, joiden valvonta kuuluu terveydensuojeluviranomaiselle. Kotien sisäilman radon on edelleen suurin säteilylle altistava tekijä, vaikka uusissa rakennuksissa on havaittu ilahduttavasti radonpitoisuuksien pienenemistä. Ihmiset saattavat altistua tietämättään syöpävaaralliselle radioaktiiviselle radonkaasulle, koska suurin osa rakennuksista, asunnoista ja työpaikoista, on edelleen mittaamatta.

Mikä on mielestäsi tärkeintä radonista aiheutuvien haittojen ehkäisyssä?

Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa suurentaa keuhkosyövän riskiä etenkin tupakoitsijoilla. Koska radonia ei voi aistia eikä siitä aiheudu äkillisiä oireita, vain mittauksilla saadaan radonpitoisuudet selville. Mittaukset ovat helppoja ja halpoja toteuttaa, mutta ohjeita pitää kuitenkin noudattaa, jotta mittausten perusteella voidaan arvioida luotettavasti ihmisten altistumista.

Jos osoittautuu, että ilmassa on viitearvoja suurempia radonpitoisuuksia, altistumista voi rajoittaa tekemällä radonkorjauksen tai vähentämällä oleskelua tilassa. Radonkorjaus voi olla esim. radonimurin asentaminen, perustusten ja alapohjarakenteiden tiivistykset tai ilmanvaihdon säätäminen.

Mitkä ovat vinkkisi radonilta suojautumisessa ja mitä niiden toteuttaminen käytännössä vaatisi?

Kaikki lähtee luotettavasta ja edustavasta mittaamisesta. Säteilylain perusteella työnantajien tulee selvittää työpaikan radonpitoisuudet sekä toimittaa tulokset STUKiin. Suurin osa radonpitoisuuksista tai -altistumisesta työpaikoilla osoittautuu viitearvoa pienemmiksi, jolloin asia on loppuun käsitelty. STUK valvoo, että työntekijöiden altistuminen saadaan pienennettyä viitearvoa pienemmäksi.

Mitä sisäilmaan liittyvää Säteilyturvakeskuksella on tällä hetkellä vireillä?

Huolestuttavasti radonmittausten määrä työpaikoilla on vähentynyt vuoden 2020 jälkeen. Arviomme mukaan Suomessa on noin 34 000 työntekijää, jotka altistuvat tietämättään radonille viitearvoa enemmän. Näiden työntekijöiden työpaikat tulisikin löytää, jotta heidän altistumisensa pystyttäisiin rajoittamaan. Kaikki työnantajat eivät tiedä säteilylaista tulevaa mittausvelvollisuutta, joten informaatio-ohjaukseen ja viestintään panostetaan useilla eri tavoilla.

Mitä terveisiä lähettäisit muille toimijoille, kunnille ja Terveet tilat -ohjelmalle?

Säteily aiheuttaa usein pelkoa, mutta sisäilman radon ei niinkään ihmisiä huoleta. Onhan toki niin, että radonista ei voi saada säteilysairautta tms. Sisäilman laadusta puhuttaessa radon usein unohtuu. Toivoisinkin, että muistettaisiin, että mahdollisimman pieni radonpitoisuus on tärkeä osa hyvää sisäilmaa. 

Erittäin tärkeää on tiedostaa, että radonasioissa STUK ei ole ainoa toimija, vaan merkittävä rooli on kuntien terveydensuojeluviranomaisilla ja rakennusvalvonnalla.

Lisätietoja:
Päivi Kurttio, toimistopäällikkö, Säteilyturvakeskus, paivi.kurttio[at]stuk.fi


Vinkit kentältä -juttusarjassa esitellään hyvän sisäilman ja paremman rakentamisen laadun eteen tehtävää työtä Terveet tilat -ohjelman sidosryhmissä. Jos haluat oman organisaatiosi mukaan juttusarjaan, ilmianna itsesi: terveet-tilat(at)gov.fi. Jaamme tietoa mielellämme eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään!

Uutinen