Opas muovimatolla päällystettyjen betonilattioiden tarkasteluun on julkaistu

Julkaisuajankohta 4.10.2022 9.00
Uutinen
Heterogeenisen muovimaton rakenne

Opas muovimatolla päällystettyjen betonilattioiden tarkasteluun esittää selkeän ja yksityiskohtaisen prosessin korjaustarpeen arviointiin. Opas sisältää myös yleisiä ohjeita oikein mitoitetulle korjaamiselle ja korjaustapojen yksityiskohdille. Opas julkaistaan osana Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaa.

Julkaisu on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä muovimatolla päällystettyjen betonilattioiden kanssa. Muovimatolla päällystetyt betonilattiat -opas sisältää sekä perustietoa että yksityiskohtaisempaa tietoa vaativampiin tapauksiin niin materiaaleista kuin niiden vaurioitumisestakin. Muovimatolla päällystetyn betonilattian korjaustarpeen arvioinnin eteneminen on esitetty oppaassa pääpiirteissään. Kullekin osavaiheelle on lisäksi oma alakaavionsa. Kaavion mukaisesti toimimalla varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä kosteustekninen toimivuus.

Opas sisältää betonilattian kosteusteknisen toiminnan perusasiat, kuten kosteuden liikkumisen betonissa ennen ja jälkeen päällystämisen. Materiaalitekijöistä käydään läpi erikseen myös mattotyypit pehmittimineen, liimojen ominaisuudet sekä tasoitteet ja pH:n merkitys. Vaurioitumiseen liittyvät materiaaliemissiot ja alkalinen hydrolyysi käsitellään käytännön selvitykselle tyypillisellä tasolla, unohtamatta mahdollisia mikrobi-ilmiöitä ja mekaanisia vaurioita.

Oppaalla varmistetaan tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta

Muovimatolla päällystetyn betonilattian korjaustarpeen arviointi -kaavio

Muovimatolla päällystettyihin betonilattioihin liittyvät kuntotutkimusmenetelmät esitellään pääosin tuoreimpien alan julkaisujen kautta. Kuntotutkimukset painottuvat kosteus-, VOC- ja pH-mittauksiin.

Oppaassa ohjataan korjausalueen rajaamista ja jaetaan korjaustavat kevyisiin sekä raskaisiin menetelmiin. Kevyissä korjaustavoissa vanha lattian pintarakenne jää rakenteeseen ja raskaissa vanha pintarakenne poistetaan ennen uuden tekemistä. Julkaisussa käsitellään myös korjausmenetelmien riskejä sekä peräänkuulutetaan osaavaa suunnittelua ja suositellaan tietyissä tilanteissa tekemään korjauksen toimivuuden seurantaa.

Opas tuotettiin yhteistyössä Suomen Betoniyhdistys ry:n kanssa ja sen kirjoittamisesta vastasivat Tarja Merikallio (Vison Oy) ja Sami Niemi (Vahanen Rakennusfysiikka Oy).

”Oppaan kirjoitustyö oli suuri ponnistus, mutta olemme vakuuttuneita, että tämän julkaisun ohjeilla on mahdollista jatkossa toimia niin, että vältetään muovipäällysteisten betonilattioiden ali- ja ylikorjaamista entistäkin paremmalla osumatarkkuudella. Siten osaltaan varmistetaan tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta, kuten myös rakennustoimenpiteiden ympäristövaikutusten kohtuullisena pysymistä", arvioi Sami Niemi.

Käsikirjoittajat:

Tarja Merikallio ja Sami Niemi

Ohjausryhmä:

Timo Lahti, Katja Outinen, Vesa Pekkola ja Mirva Vuori

Uutinen