Kuntien Terveet tilat -verkostolaiset sisäilma-aiheisessa verkkovalmennuksessa

Julkaisuajankohta 5.2.2024 13.25
Uutinen
Ihminen kävelee portaita ylös.

Työterveyslaitos järjesti syksyllä 2023 Terveet tilat 2028 -ohjelman tilaamana kuntien Terveet tilat -verkostolle suunnatun Työpaikan sisäilmaosaajaksi -koulutuksen. Kurssin sisältöön oli lisätty Terveet tilat -ohjelmaa käsittelevä osio, jossa tutustuttiin Terveet tilat -toimintamalliin ja sisäilmatilanteiden selvittämiseen.

Verkkovalmennuksen tavoitteena oli antaa kurssilaisille tietoa työpaikan erilaisten sisäilmatilanteiden ratkaisukeskeiseen hoitamiseen. Valmennuksessa tarkasteltiin sisäilma-asioita laajasti ja käsiteltiin sisäilmatilanteiden ratkomista työnantajan, kiinteistön omistajan, rakennuksen tutkijan, työterveyslääkärin ja muiden toimijoiden näkökulmista. Osallistujat saivat lisää tietoa sisäilmatilanteiden toimintamallista, sisäilmaan liitetystä oireilusta ja viestinnästä. Tässä kuntien Terveet tilat -verkostolle suunnatussa valmennuksessa järjestettiin lisäksi osallistujille yhteiset aloitus- ja lopetustapaamiset, joissa verkostolaisilla oli mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kysellä lisää valmennukseen osallistuvilta asiantuntijoilta.

Osallistujat pystyivät toteuttamaan verkkovalmennuksen omaan tahtiinsa syys-lokakuun aikana, ainoastaan syyskuussa ja marraskuussa pidetyt aloitus- ja lopetustapaamiset oli sovittu etukäteen. Osallistujapalautteen perusteella valmennus vastasi monien odotuksia ja he oppivat myös uutta. Vastaajat kokivat, että he voivat hyödyntää oppimaansa omassa työssään. Verkkovalmennuksen eri osioissa osallistujia pyydettiinkin arvioimaan ja vertaamaan toimintamalleja oman työpaikan toimintatapoihin. 

Terveet tilat -ohjelmalle räätälöidyssä valmennuksen lisäosiossa osallistujat tutustuivat Terveet tilat -toimintamallin sisältöön (kiinteistökannan hallinta, kiinteistön käyttö ja ylläpito, rakentaminen ja korjaaminen sekä sisäilmatilanteiden hallinta). Osallistujilta kysyttiin lisäksi, mitä Terveet tilat -ohjelmassa voitaisiin tehdä lisää kuntien tukemiseksi. Saadun palautteen avulla Terveet tilat -ohjelman sihteeristö miettii uusia ohjelmatoimia.

Työterveyslaitoksen valmennus ”Työpaikan sisäilmaosaajaksi” sopii kaikille työpaikkojen sisäilma-asioiden kanssa tekemisissä oleville toimijoille, erityisesti sisäilmaryhmien jäsenille. Valmennuksesta hyötyvät esimerkiksi esihenkilöt ja johto, työsuojelun ja työterveyshuollon henkilöt, kiinteistön omistajat ja rakennuttajat sekä sisäilmastoselvityksiä tekevät asiantuntijat. Maksulliseen verkkovalmennukseen voi ilmoittautua itselle sopivana aikana tai se voidaan toteuttaa organisaation sisäiselle ryhmälle, jolloin päästään pohtimaan ja kehittämään työpaikan käytäntöjä yhdessä. Lisätietoja Työterveyslaitoksen verkkosivuilta ja yhteyshenkilöiltä: https://www.ttl.fi/koulutus/verkkovalmennus/tyopaikan-sisailmaosaajaksi-verkkovalmennus

Uutinen