Vinkit kentältä
Kunnossapito ja korjaukset eivät voi jäädä säästösyistä tekemättä – Hengitysliitto toivoo oikean tiedon lisäksi oikeaa asennetta

Julkaisuajankohta 8.8.2023 11.00
Vinkit kentältä -logo

Kiinteistönomistajien ja asukkaiden olisi Hengitysliiton mukaan tärkeää tarkkailla ja huoltaa koteja säännöllisesti, jotta ongelmiin ehdittäisiin puuttumaan ajoissa ja huoltokustannukset eivät pääsisi paisumaan. Ajantasaisen ja tutkimuksiin perustuvan tiedon tulisi tavoittaa kansalaiset, jotta ymmärrys sisäilma-asioista lisääntyisi. Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä vertaistuen ja valtakunnallisen vaikuttamistyön avulla.

Mikä Hengitysliitto on? Kuka olet, mitä teet työksesi?

Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Hengitysliitto tarjoaa järjestötoimintansa puitteissa vertaistukea sisäilmasta oireileville sekä tekee valtakunnallista vaikuttamistyötä myös hengitysterveyden näkökulmasta.

Olen Kirsi Säkkinen ja toimin sisäilma-asiantuntijana Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvonnassa. Tarjoamme puolueetonta neuvontaa kansalaisille kodin sisäilmaan liittyvissä tilanteissa ja kysymyksissä koskien sisäilman laatua, sisäilmaongelmien selvittämistä, korjauksia ja rakentamista. Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä ja vähentää sisäilmaan liittyviä ongelmia sekä auttaa jo mahdollisiin sisäilmaongelmiin joutuneita.

Kirsi Säkkinen
Kirsi Säkkinen

Miten menee?

Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvonnalle riittää edelleen kysyntää. Kesällä kotien sisäilmaan liittyvien kysymysten kokonaismäärä yleensä hieman vähenee, niin tänäkin vuonna. Ihmiset nauttivat nyt ulkoilmasta ja hyvä niin! Tosin vapaa-ajan asuntoihin liittyvät kysymykset lisääntyvät mökkeilyn myötä. Samoin asunto- ja kiinteistökauppa kiihtyy ja keskustelu kuntotarkastuksien merkityksestä lisääntyy. Helteiset säät lisäävät kysymyksiä asuntojen lämpöolosuhteiden hallinnasta. 

Mikä on näkemyksesi tämänhetkisestä sisäilmatilanteesta Suomessa?

Paljon on edistystä tapahtunut sisäilma-asioiden käsittelyyn liittyen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi erityisesti julkisten rakennusten osalta. Asuinkiinteistöjen kohdalla tilanne ei ole vielä niin hyvä. Sisäilmaan ja rakennusten ylläpitoon liittyvää tietoa tarvitsevat niin kiinteistöjen omistajat kuin asukkaatkin. Tällä hetkellä on hyvin hiljaista rakentamisen ja korjaamisen saralla, mikä kertoo yleisestä taloudellisesta tilanteesta. 

Jos korjausvelka kasvaa ja rakenteiden tekninen käyttöikä vähenee, seurauksena sisäilmaongelmat voivat lisääntyä. Kun taloyhtiöiden lainansaanti mittaviin saneerauksiin ja ihmisten käytettävissä olevien varojen käyttö kunnossapitoon vähenee, seuraa yleensä ongelmia. Myös korkea korkotaso tällä hetkellä voi vaikuttaa korjaustöiden aloitukseen.

Hieman arveluttaa, onko nyt tyyntä myrskyn edellä. Jääkö säästösyistä tärkeitä kunnossapitotoimenpiteitä ja korjauksia tekemättä ja aiheutuuko tästä mahdollisesti tuplaongelmia tulevaisuudessa? Onneksi kansalaisten sisäilmatietoisuus ja vaatimukset hyvästä sisäilman laadusta ovat parantuneet.

Mikä on mielestänne tärkeintä sisäilman laadun parantamisessa? 

Liikaa ei voi korostaa rakennusten huollon ja kunnossapidon merkitystä sekä rakennuksen oikeaa käyttöä. Ilman niitä ei mikään rakennus pysy kunnossa ja kodin sisäilman laatu hyvänä. Tämä vaatii oikean tiedon lisäksi myös oikeaa asennetta niin kiinteistönomistajilta kuin asukkailtakin. Osapuolien pitää tietää, miten asuntoa käytetään ja miten talotekniikka toimii, mitkä ovat eri osapuolien vastuut ja miten toimitaan, jos ongelmia syntyy. Se fakta, että mikään rakennus ei ole ikuinen vaan sen rakenteet ja järjestelmät ikääntyvät ja vaativat aika-ajoin myös uusimista, ei ole vieläkään tavoittanut kaikkia asukkaita. 

Mitkä ovat teidän vinkkinne sisäilma-asioissa ja mitä niiden toteuttaminen käytännössä vaatisi?  

Koteihin ja kiinteistönomistajille vinkkaamme, että on tärkeää tarkkailla ja huoltaa kotia säännöllisesti. Kun asioihin puututaan riittävän ajoissa, jäävät huolto- ja korjauskustannuksetkin pienemmiksi. Monelle koti on elämän suurin investointi, josta kannattaa pitää huolta. Muistutamme, että hyvällä kunnossapidolla voi vaikuttaa ilman laatuun, jota kodissa hengitetään. 

Tarvitsemme edelleen ajantasaista, tutkimuksiin perustuvaa puolueetonta tietoa, joka viestitään sellaisessa muodossa, että se tavoittaa tavalliset kansalaiset ja rakennustemme käyttäjät. Siten ymmärrys sisäilma-asioista lisääntyy ja väärinymmärryksiltä vältytään. 

Mitä sisäilmaan liittyvää teillä on tällä hetkellä vireillä?  

Olemme julkaisseet Hengitysliiton nettisivuilla (http://www.hengitysliitto.fi) ilmanvaihtoanimaatiot havainnollistamaan kotien asukkaille eri ilmanvaihtojärjestelmiä. Päivitämme jatkuvasti myös verkkosivuillemme tietoa sisäilmasta ja rakennuksien ylläpidosta. Ylläpidämme edelleen ympäristöministeriön Hometalkoot-verkkopalvelua, jossa on runsaasti kävijöitä.

Valmistelemme syksylle sisäilma-aiheisia luentoja ja esityksiä sekä verkkotilaisuuksiin että hengitysyhdistyksien ja muiden yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin.

Mitä terveisiä lähettäisit muille järjestöille, kunnille ja Terveet tilat -ohjelmalle? 

Oikeaan tutkittuun tietoon perustuvan puolueettoman tiedon jakaminen kaikille tavallisista kuluttajista päättäjiin on tärkeää. Tämä vaatii yhteistyötä ja laajaa tiedonvaihtoa asiantuntijoiden kesken. Siinä voimme kaikki olla yhdessä mukana. Tästä työstä kiitos myös Terveet Tilat-ohjelmalle! 

Lisätietoja: 
sisäilma-asiantuntija, Kirsi Säkkinen, Hengitysliitto, [email protected]
sisäilma- ja korjausneuvonnan päällikkö Timo Kujala, Hengitysliitto, [email protected]
korjausneuvoja Hanna Kyrönviita, Hengitysliitto, [email protected]

Hengitysliiton logo Vinkit kentältä -juttusarjassa esitellään hyvän sisäilman eteen tehtävää työtä Terveet tilat -ohjelman sidosryhmissä. Jos haluat oman yhdistyksesi tai järjestösi mukaan juttusarjaan, ilmianna itsesi: terveet-tilat(at)gov.fi. Jaamme tietoa mielellämme eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään!