Julkisen korjausrakentamisen ohjeistustarpeita selvitetty

Terveet tilat -hanke 28.9.2021 12.00
Julkisen korjausrakentamisen ohjeistustarpeita selvitetty

Selvityksissä kartoitettiin kohderyhmien tietotarpeita ja tehtiin mahdollisen ohjeaineiston vaikuttavuusarvio. Esiselvitykset ovat osa ympäristöministeriön hankekokonaisuutta, jossa tuotetaan konkreettista ohjeaineistoa julkisen korjausrakentamisen tarpeisiin. Tavoitteena on ohjeistuksen avulla vähentää korjausprosessien tyypillisiä ongelmatilanteita.

Hankekokonaisuus toteutetaan osana Terveet tilat -ohjelmaa.

Selvityksissä esille nousseita tarpeita vertailtiin arvioimalla laadittavan mahdollisen ohjeistuksen aiheuttamaa vaikutusta rakennusterveyden ja rakentamisen laadun parantumiseen tai taloudellisiin näkökohtiin.  Tiedonkeruu toteutettiin puolistrukturoiduilla henkilöhaastatteluilla (n=40) ja sitä täydennettiin haastattelujen perusteella toteutetulla kyselyllä (n=78). Ohjeistuksen tarvetta koetaan olevan erityisesti kolmella alueella: 1) kiinteistökannan kunnossapidon suunnittelu, 2) suunnittelun ja rakentamisen valmistelu sekä 3) rakennuksen käyttöönotto, ylläpito ja käyttö. Sen sijaan ohjeistuksen tarve toteutussuunnittelusta ja rakentamisesta koettiin vähäisemmäksi.
 
Loppuvuonna 2021 valitaan aihekokonaisuudet, joista tuotetaan hankkeen seuraavassa vaiheessa ohjekortit, mallitapauskuvaukset tai koulutuskierrokset. 

Hankkeen kahden ensimmäisen vaiheen toteutuksesta eli selvityksistä vastasi Sitowise Oy.
 
Lisätietoja: yli-insinööri Timo Lahti, timo.lahti(at)gov.fi, ympäristöministeriö

korjausrakentaminen
rakentaminen
rakentaminen
selvitys
sisäilma
terveys