Ilmanvaihdon katsastukset puheenaiheena syyskuun verkostotapaamisessa

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 23.9.2022 11.30
Uutinen
Ilmanvaihdon katsastukset puheenaiheena syyskuun verkostotapaamisessa

Kuntien Terveet tilat -verkoston syksyn tapaamiset käynnistyivät maanantaina 19.9. etätapaamisella, jonka aiheena oli elokuussa julkaistu ilmanvaihdon katsastusopas. Runsaasti kiinnostusta herättänyttä teemaa tarkasteltiin tapaamisessa tilaajan näkökulmasta ja opas esiteltiin katsastuksen vaatimien käytännön toimien kautta. Verkostotapaamiset jatkuvat marraskuussa kahdella tilaisuudella.

Terveet tilat -ohjelman hankejohtaja Katja Outinen avasi tilaisuuden kertomalla ohjelman syksyn näkymistä. Kuntamarkkinoiden yhteydessä julkaistu ”Terveet tilat - kuntamme valttikortti” -video aloitti Terveet tilat -toimintamallin viestintäkampanjan, jonka tarkoituksena on tuoda esiin ennakoivan kiinteistönpidon kunnille tuomaa hyötyä. Esittelyssä oli myös mm. elokuussa julkaistu Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -sivu, joka esittelee suomalaisten oppilaitosrakennusten sisäilman laatuun vaikuttavia yleisimpiä vaurioita ja niiden korjaustapoja.

Katsauksessa tulevaan kerrottiin myös loppuvuoden aikana julkaistavista oppaista ja valmistuvista hankkeista. Julkaisuhetki lähestyy oppailla homekoirien käyttöön sekä muovimattojen korjaustarpeen arviointiin.

Nopea ja kustannustehokas keino ilmanvaihdon tarkastukseen

Katsastusoppaan laatineen Finvac ry:n hallituksen puheenjohtaja emeritusprofessori Olli Seppänen aloitti pohjustuksensa muistuttamalla sisäilman vaikuttavan terveyden lisäksi esimerkiksi työn tuottavuuteen sekä oppimistuloksiin. Ilmanvaihdolla on keskeinen rooli sisäilman laadussa. Olisikin tärkeää, että järjestelmiä huollettaisiin ja tarkastettaisiin säännöllisin väliajoin. Oppaan mukaiset katsastukset ovat nopea ja kustannustehokas keino ilmanvaihdon tarkastukseen.

Tarkemmasta esittelystä vastasi Metropolian talotekniikan yliopettaja Rauno Holopainen. Oppaan tavoitteena on yhtenäistää ilmanvaihtojärjestelmien katsastustoimintaa, katsastajan osaamisvaatimuksia ja tilaajalle tehtävää raportointia. Katsastus antaa kiinteistön omistajalle kokonaiskuvan ilmanvaihdon kunnosta ja korjaustarpeista. Kokeiluhanke osoitti, että ilmanvaihdon toiminnassa on puutteita kuntien rakennuksissa. Katsastus perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta sitä suositellaan tehtäväksi 3 tai 5 vuoden välein.

Tilaisuus päätettiin yli-insinööri Timo Lahden katsaukseen ympäristöministeriön ajankohtaisista sisäilma-aiheisista hankkeista. Valmisteilla on mm. ilmastonmuutokseen liittyvä hankekokonaisuus, jossa tarkastellaan rakennuskannan riskitekijöitä.

Verkosto kokoontuu kahdesti marraskuussa

Kuntien Terveet tilat -verkosto on kuntien työntekijöiden, viranhaltijoiden ja kunnanvaltuutettujen yhteistyöfoorumi. Verkostoon on mahdollista liittyä mukaan ohjelman nettisivuilla. Toivomme jäseniksi esimerkiksi sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä tilakeskuksissa, rakennuttajapalveluissa, kiinteistönhoidossa, työsuojelussa, terveydensuojelussa, terveydenhuollossa, opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleviä viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Kuntien Terveet tilat -verkosto kokoontuu seuraavaan verkostotapaamiseensa maanantaina 7.11. Silloin teemana on energiansäästö ja tilojen terveellisyys. Verkosto kokoontuu myös marraskuun 28. päivä, jolloin aiheena puolestaan on rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen ja muovimatolla päällystettyjen betonilattiarakenteiden korjaustarpeen arviointi. Tiedotamme verkoston jäsenille tarkemmin tilaisuuksien ilmoittautumisen alkamisesta. Aiempien verkostotapaamisten materiaalit ja tallenteet ovat verkoston jäsenten saatavilla myös jälkikäteen.

Uutinen