Hyvinvointialueille uusi toimintamalli sisäympäristötilanteisiin

Julkaisuajankohta 12.2.2024 10.40
Uutinen
Hyvinvointialueille uusi toimintamalli sisäympäristötilanteisiin

Terveet tilat 2028 -ohjelmassa on tuotettu toimintamalli hyvinvointialueille sisäympäristötilanteiden hoitamiseen. Se tukee hyvinvointialueiden kiinteistökannan hallintaa ja auttaa ennaltaehkäisemään ongelmia sisäympäristöissä.

Uudessa toimintamallissa käydään läpi sisäympäristötilanteiden hoitamisen vaiheet sekä sisäilmatilanteiden selvittämiseen liittyviä huomioita ja hyviä käytäntöjä. Ohjeistuksen lopussa on esitetty myös hyvinvointialueita varten tarkastuslista oman toimintamallin kokoamiseen ja kiinteistökannan hallintaan.

”Hyvä sisäympäristö tukee hyvinvointia, työkykyä, työn sujumista ja tuottavuutta. Toisinaan tulee kuitenkin eteen tilanteita, joissa sisäympäristö ei vastaa sille asetettuja odotuksia. Tällaisten tilanteiden ratkaisemiseksi myös hyvinvointialueilla tulee olla toimintamalli siitä, miten ongelmia sisäympäristöissä ennaltaehkäistään ja miten ongelmatilanteissa toimitaan”, sanoo erikoistutkija Anniina Salmela Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Nyt julkaistu toimintamalli kattaa toimet haitan tai vian havainnoinnista tilanteen korjaavien toimenpiteiden jälkiseurantaan. Ohjeistuksessa on esitetty myös sisäilmaprosessin eri vaiheissa mukana olevien toimijoiden roolit ja tehtävät unohtamatta tilan käyttäjien toimien merkitystä.

Haasteen yhtenäiselle toimintamallin kokoamiselle toi hyvinvointialueiden ja kuntien kiinteistönomistuksen rajapinnat sekä kiinteistönomistuksen ja -vuokrauksen erilaiset käytännöt eri alueilla. Julkaisussa yksityiset kiinteistösijoitusyritykset rinnastetaan kuntiin.

”Tarkoituksena on, että hyvinvointialueet voivat soveltaa toimintamallia laatiessaan tai päivittäessään omaa toimintamalliaan ja ohjetta sisäilmaprosessin hoitamiseen”, Salmela lisää.

Yhteiset toimintatavat edistävät sisäympäristötilanteiden ratkaisua

Hyvinvointialueen ja kunnan sisäympäristöihin liittyvää yhteistyötä kehitettäessä on hyvä käydä läpi molempien toimintamallit sisäympäristötilanteiden ratkaisemiseksi. Yhteinen näkemys ja toimintatavat edistävät tilanteiden ratkaisemista.

”Jos hyvinvointialueella tai kunnalla on puutteita tilanteen selvittämiseen liittyvissä tiedoissa tai taidoissa, on hyvä keskustella siitä, miten toimijat voivat tukea toisiaan näissä tilanteissa. Samalla on hyvä sopia käytettävistä asiantuntijoista ja kustannuksiin liittyvistä tekijöistä, kuten ostopalvelujen tilaamisesta ja käytöstä”, muistuttaa rakennusneuvos Katja Outinen Terveet tilat -ohjelmasta.  

Sisäympäristöasioissa hyvinvointialueen tulee tunnistaa vastuunsa ja roolinsa myös työnantajan edustajana.

Uuden ohjeistuksen pohjana on käytetty Terveet tilat -toimintamallia, Terveet tilat -ohjelmassa tuotettuja julkaisuja (tilatjaterveys.fi) sekä Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman (thl.fi/sisailmaohjelma) julkaisuja. Ohjeistuksen tekemisestä vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjeistus laatimiseen osallistui myös hyvinvointialueiden kiinteistö- ja toimitilajohdon sekä Maakuntien tilakeskuksen edustajia.

Lisätietoja:

Anniina Salmela, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, anniina.salmele[at]thl.fi
Katja Outinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö, katja.outinen[at)gov.fi

Uutinen VNK008:00/2018