Huhtikuun verkostotapaamisessa pohdittiin julkisia hankintoja

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 5.4.2022 14.30
Uutinen
Kaupunkimaisema ja rakennuksia

Kuntien Terveet tilat -verkosto kokoontui maanantaina 4.4. keskustelemaan julkisista hankinnoista ja Terveet tilat -hankintatavasta. Etätilaisuudessa kuulluissa alustuksissa tarkasteltiin hankintaosaamisen kehittämistä erilaisista näkökulmista. Verkostolle annettiin myös katsaus Terveet tilat -ohjelman ajankohtaisiin uutisiin.

Tilaisuuden avasi hankejohtaja Katja Outinen, joka valotti osallistujille ohjelman kehittävän väliarvioinnin tuloksia. Ohjelman sivuilla kokonaan luettavissa oleva raportti vahvistaa, että ohjelman tavoitteita ja Terveet tilat -toimintamallia pidetään laajasti tärkeinä. Ohjelman vaikuttavuudessa kunnissa on kuitenkin vielä kehitettävää. Kunnat tarvitsevat edelleen lisää konkreettista ja helposti hyödynnettävää tietoa sekä tukea. Outinen nostikin tilaisuudessa ohjelman yhdeksi kehityskohteeksi kuntien tukemisen verkostotyön ja viestinnän avulla.

Alustuksissa pohdittiin hankintaosaamisen kehittämisen merkitystä

Päivän ensimmäisen alustuksen piti Terveet tilat -ohjelman sihteeristön jäsen, ympäristöministeriön yli-insinööri Timo Lahti. Lahti kävi läpi hankintaosaamisen kehittämisen roolia osana Terveet tilat -ohjelmaa ja totesi sen läpileikkaavan ohjelman tuottamia selvityksiä. Osaamisen edistämiseksi suunnitteilla onkin Terveet tilat -hankintatapa, jonka tarkoituksena on tunnistaa hankintoihin liittyviä ongelmakohtia ja kehittää nykyisiä hankintoihin käytettyjä menetelmiä. 

Julkisten hankintojen sopimustekniikasta asiantuntijan näkökulmasta tilaisuuteen saapui kertomaan Sitowise Oy:n toimialajohtaja Eero Mikkola, joka tarkasteli puheenvuorossaan kilpailutuksen käytännön kysymyksiä, korvausvastuita sekä tehtäväluetteloja. Kattava paketti antoi konkreettisia toimintamalleja ja vinkkejä kuntien julkisten hankintojen osaamisen kehittämiseen. Päivän lopuksi ääneen pääsi vielä uudestaan Timo Lahti, joka kävi läpi asiantuntijapalveluiden puitesopimuksia ja puitejärjestelyjä käytettäessä huomioon otettavia asioita.

Terveet tilat -verkoston tapaamiset jatkuvat toukokuussa

Kuntien Terveet tilat -verkosto on kuntien työntekijöiden, viranhaltijoiden ja kunnanvaltuutettujen yhteistyöfoorumi. Verkostoon on mahdollista liittyä mukaan ohjelman nettisivuilla. Toivomme jäseniksi esimerkiksi sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä tilakeskuksissa, rakennuttajapalveluissa, kiinteistönhoidossa, työsuojelussa, terveydensuojelussa, terveydenhuollossa, opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleviä viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Kuntien Terveet tilat -verkosto kokoontuu seuraavaan verkostotapaamiseensa maanantaina 30.5. Silloin aiheena ovat terveydenhuollon sisäilmatoimintamallit. Tiedotamme verkoston jäsenille tarkemmin ilmoittautumisen alkamisesta. Aiempien verkostotapaamisten materiaalit ja tallenteet ovat verkoston jäsenten saatavilla jälkikäteen.

 

Lisätietoja: hankejohtaja Katja Outinen, p. 0295 161 156, katja.outinen(at)gov.fi ja suunnittelija Joel Aaltonen, p. 0295 160 323, joel.aaltonen(at)gov.fi, valtioneuvoston kanslia

Uutinen