Vinkit kunnista
Hollolassa uudistetaan ja korjataan rakennukset ajoissa

Julkaisuajankohta 1.7.2021 14.30
Hollolassa uudistetaan ja korjataan rakennukset ajoissa

Uusia rakennushankkeita toteutetaan mm. elinkaarimallia noudattaen. Hollolassa rakennetaan pääsääntöisesti uutta vanhan tilalle, mutta myös vanhenevista rakennuksista pidetään systemaattisesti huolta. Nopealla reagoinnilla ja avoimella viestinnällä on päästy hyviin tuloksiin sisäilma-asioissa. Vinkit kunnista -juttusarjassa esitellään kuntien hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteiden hoitamisessa.

Tervehdys Hollolaan! Kuka olet, mitä teet työksesi?

Olen Tuomo Vesikko, Hollolan Tilapalvelu Oy:n rakennuttajapäällikkö. Vastaan sisäilma-asioista Hollolassa. Nykyisessä tehtävässäni olen ollut 11,5 vuotta.

Miten menee?

Sisäilma-asiat ovat Hollolassa kehittyneet hyvälle mallille ja sähköiseen vikailmoitusjärjestelmään tulee ilmoituksia enää vain harvakseltaan.

Mitkä ovat teidän hyvät käytäntönne sisäilma-asioissa ja miten ne käytännössä toteutetaan?

Olemme pääsääntöisesti uudisrakentaneet vanhan kiinteistökannan tilalle peruskorjauksien sijasta. Uudet rakennushankkeet on toteutettu kohteissa elinkaarimallia tai muutoin systemaattista suunnittelua ja toteutusta noudattaen. Elinkaarimalli on hyvä sopimuskokonaisuus, jolla saadaan tehtyä olosuhdetakuun piirissä olevia rakennuksia. Palveluntuottaja vastaa siis elinkaarimallin periaatteiden mukaisesti suunnittelun ja rakentamisen lisäksi kiinteistön ylläpidosta, kunnosta sekä olosuhteista seuraavat 20 vuotta. 

Toinen merkittävä tekijä on, että vanhempien rakennuksien peruskorjauksia on tehty systemaattisesti. Toimenpiteet ovat sisältäneet mm. tiivistyskorjauksia, liimattujen muovimattojen vaihtamista liimattomiin malleihin, iv-vaimennusmateriaalien vaihtoja kuiduttomiin materiaaleihin sekä iv-säätöjen ja päätelaitteiden toimivuuden tarkastuksia. Toisin sanoen: korjataan ja uudistetaan ennen kuin rakenteen tekninen kunto heikkenee liikaa. Lisäksi meillä on valmistelussa siivouksen ja pölynhallinnan toimintaohjelma. 

Miten hyvät käytännöt näkyvät arjessa?

Kaikilla kohteissa työskentelevillä henkilöillä on mahdollisuus tehdä sähköinen vikailmoitus, joka ohjautuu vastuuhenkilöille. Ilmoituksen saavuttua, vikailmoituksen tehnyttä henkilöä haastatellaan ja epäkohta korjataan heti, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa järjestetään korjaavat toimenpiteet ja järjestetään väliaikainen helpotus, kuten järjestetään sisäilmapuhdistin kuituongelmaan. Toisin sanoen tehdään heti jokin toimenpide ilmoituksen jälkeen eli toimitaan suoraviivaisesti. Nopea reagointi on helpottanut myös tilan käyttäjien ja muiden asianosaisten hyvinvointia. Lisäksi toiminta on avointa ja vioista, havainnoista sekä tutkimustuloksista tiedotetaan laajalti, esim. lasten vanhemmille. 

Mikä on ollut tärkeää onnistumisen kannalta?

On hyvin tärkeää, että ongelman kokevaa kuullaan aidosti ja ongelmaan todella paneudutaan. Oleellista on myös se, että asianosainen kokee tilanteeseen puututtavan. Nopealla reagoinnilla, jatkuvalla ongelmatilanteiden selvittämisellä sekä avoimella viestinnällä vältetään tilanteiden kriisiytyminen ottamalla tilanne hallintaan. Mitä pidemmälle tilanne ajautuu, sitä raskaammaksi korjaavat toimenpiteet ja tiedotus muodostuvat. Tiedottamisen osalta on tärkeintä, että vältetään virheelliset kuulopuheet tai vähennetään huolestuneisuutta kertomalla ongelmatilanteiden tosiasiat.

Millainen muutos on tapahtunut verrattuna aikaan, jolloin edellä mainitut toimintatavat eivät olleet käytössä? 

Aikaisemmin pääpaino oli sisäilmatutkimuksissa, joiden perusteella tehtiin tarvittavat toimenpiteet.
Toimintaa on suoraviivaistettu esim. hyödyntämällä homekoiraa, jolloin päästään nopeasti kiinni ongelmakohtiin. Nykyään ei aleta niin herkästi tutkimaan, vaan hyödynnetään edullisempia ja nopeampia parannuskeinoja. Raskaisiin tutkimuksiin menevät varat saatetaan ohjata suoraan korjaaviin toimenpiteisiin.

Mitä terveisiä lähettäisit muille kunnille?

Reagoikaa nopeasti, tehkää ripeät korjaustoimenpiteet sekä tiedottakaa laajasti ja avoimesti. Hyödyntäkää moniammatillisia sisäilmatyöryhmiä. Uutta rakennusta suunniteltaessa sisäilma-asiat tulisi puolestaan huomioida jo hankesuunnittelussa, esim. lämpötilan hallinnan osalta. Sisäilmatilanteiden korjaamiseksi kohdistetuista tehostetuista siivoustoimenpiteistä on myös hyviä kokemuksia. Lisäksi nykyään on olemassa hyviä sisäilmaolosuhteiden hallintaan soveltuvia palveluja, joita kannattaa käyttää, jos ei ole riittävästi omaa henkilöstöä tai omia ratkaisuja sisäilmaongelmien hallintaan. Esimerkiksi langattomat olosuhdemittarijärjestelmät on todettu hyviksi nopean reagoinnin ja korjaavien toimenpiteiden mahdollistamiseksi. 

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Tuomo Vesikko, Hollolan Tilapalvelu Oy, tuomo.vesikko(at)hollola.fi

Vinkit kunnista -juttusarjassa esitellään kuntien hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteiden hoitamisessa. Jos kunnastasi löytyy sisäilma-asioiden hyvä käytäntö, ilmianna itsesi: terveet-tilat(at)vnk.fi. Jaamme tietoa mielellämme eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään!