Vinkit kunnista
Helsingissä selkeä toimintamalli ja suunnitelmallinen viestintä tuottavat tyytyväisiä tilojen käyttäjiä

Julkaisuajankohta 27.6.2022 13.00
Helsingissä selkeä toimintamalli ja suunnitelmallinen viestintä tuottavat tyytyväisiä tilojen käyttäjiä

Helsingin kaupungin sisäilmatyön perustana ovat selkeät prosessit, jotka henkilöstö tuntee hyvin. Kaupungin sisäilmatiimin osaaminen on laaja-alaista ja sen työlle on vahva organisaatiotason tuki. Tutkimukset suoritetaan perusteellisesti ja tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Hyvin suunniteltu viestintä varmistaa, että luottamus pysyy vahvana.


Tervehdys Helsinkiin! Mitä kaupungin sisäilmatiimin työhön kuuluu?

Helsingin kaupungin sisäilmatiimi tilaa kaupungin toimipisteiden kuntotutkimukset, tekee tilojen radonmittaukset, arvioi sisäilmariskit sekä hoitaa sisäilmaviestintää. Tiimissä työskentelee tiimipäällikkö, kaksi johtavaa sisäilma-asiantuntijaa, kuusi sisäilma-asiantuntijaa, radonasiantuntija sekä kaksi viestintää hoitavaa projektisuunnittelijaa.

Helsingin sisäilmatiimi

Helsingin sisäilmatiimi

Miten menee?

Kiirettä pitää, mutta muuten oikein mukavasti. Selkeiden toimintamallien ansiosta työt sujuvat hyvin.

Mitkä ovat teidän hyvät käytäntönne sisäilma-asioissa ja miten ne käytännössä toteutetaan?

Helsingin kaupungilla on selkeät toimintatavat sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Toimintatavoista kerrotaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/sisailma. Sisäilmatiimillä on työlleen ison organisaation tuki. Sisäilma-asiat nostettiin edelliseen kaupunkistrategiaan, minkä seurauksena tiimi laati viitisen vuotta sitten kaupungin sisäilmaohjelman.

Sisäilma-asioita käsitellään moniammatillisesti kaupunkitasoisessa sisäilmaryhmässä sekä toimialojen omissa sisäilmaryhmissä. Sisäilmatiimillä on laaja-alaista osaamista mm. rakennusfysiikasta, mikrobeista, sisäilmakemiasta, radonista, viestinnästä, sisäilmariskien merkittävyyden arvioinnista käyttäjien ja rakennusten kannalta sekä korjausten kiireellisyyden arvioinnista. Useiden muiden tutkintojen lisäksi kuudella henkilöllä on RTA-tutkinto ja kahdella RTA-tutkinto on lopputyötä vaille valmis.

Sisäilmaviestintää on kehitetty monin tavoin. Kaupungin sisäilmaviestinnän ohje päivitettiin muutama vuosi sitten, ja siinä on määritelty sisäilmaongelmien selvittämiseen osallistuvien tahojen viestintävastuut selkeästi. Asiakastilaisuuksien konseptia ja tiedotteiden kieliasua on hiottu. Helsingin kaupunki julkaisee asiakastiedotteet ja tutkimusraportit verkossa Talotiedot-palvelussa osoitteessa www.hel.fi/talotiedot.

Palvelutiloista vastaavan tilat-palvelun organisaatiota on kehitetty asiakaslähtöisemmäksi. Palvelussa toimii kolme asiakkuusyksikköä, joista yksi hoitaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tila-asioita, toinen sosiaali- ja terveystoimialan ja kolmas muun kaupunkiorganisaation tila-asioita. Vuodesta 2017 alkaen talonrakennuksen investointitasoa on nostettu merkittävästi ja viime vuosina on saatu korjattua paljon sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja.

Tutkimustoimintaa on kehitetty siten, että esimerkiksi tutkimukset kohdistuvat nykyään koko rakennukseen eivätkä vain osaan siitä. Helsingin kaupunki tilaa tutkimukset kilpailutetuilta puitesopimuskonsulteilta, joille on tiukat laatuvaatimukset. Eri tutkimusalueilla on juuri niihin asioihin erikoistuneet konsultit.

Sisäilmatiimi myös kouluttaa kaupungin henkilöstöä sisäilma-asioissa. Kaupungilla on kattavat sisäilmasivut ja käytössä on uudenaikaiset järjestelmät kiinteistöjen hallintaan. 

Miten hyvät käytännöt näkyvät kunnan arjessa?

Tilojen käyttäjien tyytyväisyys on lisääntynyt selkeän toimintamallin ja suunnitelmallisen viestinnän myötä. Luottamus on lisääntynyt. Kokonaisvaltaiset tutkimukset ovat edistäneet ratkaisuprosessien sujuvuutta. Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laadittu toimintamalli on selkeyttänyt työnjakoa ja parantanut eri osapuolten välistä yhteistyötä.

Mikä on ollut tärkeää onnistumisen kannalta?

Erityisen merkityksellistä on ollut Helsingin kaupungin johdolta saatu tuki. Apua on ollut myös siitä, että ymmärrys sisäilma-asioista on lisääntynyt. Riittävän rahoituksen turvaaminen tutkimuksille ja korjauksille on jatkossakin onnistumisen edellytys.

Millainen muutos on tapahtunut verrattuna aikaan, jolloin edellä mainitut toimintatavat eivät olleet käytössä?

Tilojen käyttäjien yhteydenotot ja tietopyynnöt ovat vähentyneet. Kaupungin oma toiminta on avoimempaa ja järjestelmällisempää, työnjako on selkeytynyt.

Mitä terveisiä lähettäisit muille kunnille?

Toimintamallit ja prosessit kuntoon ja kaikkien tietoon. Ongelmia ratkaistaan yhteistyössä. Vuorovaikutukseen ja viestintään kannattaa panostaa.

Lisätietoja: Sisäilmatiimin tiimipäällikkö Anna Saarinen, p. 040-3347079, [email protected]

Vinkit kunnista -juttusarjassa esitellään kuntien hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteiden hoitamisessa. Jos kunnastasi löytyy sisäilma-asioiden hyvä käytäntö, ilmianna itsesi: terveet-tilat(at)gov.fi. Jaamme tietoa mielellämme eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään!