Hankejohtajan katsaus vuoteen 2022

Julkaisuajankohta 20.12.2022 10.00
Uutinen
Jouluinen Senaatintori

Terveet tilat 2028 -ohjelman toiminta on jatkunut aktiivisena neljäntenä toimintavuonna 2022. Olemme julkaisseet lukuisia oppaita ja selvityksiä sekä kehittäneet verkkosivuja ja toteuttaneet tietoiskuja.

Helmikuussa 2022 valmistui ohjelman toteutusta ja vaikuttavuutta tarkastellut kehittävä väliarviointi. Sen perusteella ohjelman tavoitteita pidetään tärkeänä ja se tuottaa julkisten toimijoiden tarpeita palvelevia asioita ja hankkeita. Kehitettävääkin löytyi, sillä ylätasoiset ohjelmatavoitteet eivät välttämättä luo vahvaa suuntaa konkreettisemmille toimenpiteille. Esimerkiksi hankkeiden tulosten levittäminen kuntien laajaan käyttöön vaatii enemmän panostuksia. Ohjelman vaikuttavuutta tulee kehittävän väliarvioinnin mukaan vahvistaa paketoimalla tuloksia helposti omaksuttaviksi kokonaisuuksiksi ja vahvistamalla verkostoyhteistyötä. 

Kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön olemmekin panostaneet vuoden 2022 aikana. Olemme järjestäneet aiempaa enemmän kuntien Terveet tilat -verkostolle suunnattuja verkostotapaamisia ja pyrimme lisäämään tiedonvaihtoa ja keskustelua verkostolaisten uudessa Facebook-ryhmässä. Verkostolaisten määrä lisääntyy tasaisesti ja tällä hetkellä mukana on noin 600 henkilöä. Pyrimme jakamaan kunnille konkreettista tietoa ja tukea. On tärkeää varmistaa, että pystymme jalkauttamaan hankkeiden tuloksia kuntia paremmin hyödyttäviksi toimintatavoiksi ja -malleiksi. 

Yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Kehittävän väliarvioinnin tuloksia arvioitiin myös helmikuisessa parlamentaarisessa keskustelutilaisuudessa, jossa eduskuntaryhmät toivat esille havaintojaan ohjelman toteutuksesta. Lisäksi toteutimme kesäkuussa kaksi järjestötapaamista yhteistyössä Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman kanssa. Sosiaali- ja terveysalan ja opetus- ja varhaiskasvatusalan liittojen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajille suunnatuissa tilaisuuksissa esittelimme ohjelmien tuloksia ja tuotoksia, pohdimme yhdessä sisäilmatilanteen kehitystä viimeisten vuosien aikana ja keskustelimme jatkossa tarvittavista toimenpiteistä.

Maaliskuussa järjestimme perinteisen Terveet tilat -työpajan etätilaisuutena yhteistyössä Sisäilmayhdistyksen kanssa. Työpajapäivän seminaariosuudessa teemana olivat muun muassa  kuntien kiinteistönpidon strategiseen kehittämiseen, tilajohtamiseen ja tuottavuuden parantamiseen tarvittavat ajantasaiset tiedot rakennuskannasta sekä katsaus Puolustuskiinteistöjen rakennuskannasta ja sisäilmatiimin tehtävistä ja toimintamallista. 

Terveet tilat -toimintamallin yhtenä tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteiden hoitamisessa. Olemme tänä vuonna jatkaneet vinkkien keräämistä suoraan kunnista ja julkaisseet myös muutamia Vinkit kunnista -videoita. On hienoa, että aktiiviset toimijat kunnista ovat olleet valmiita jakamaan tietoa omista hyviksi havaituista toimintatavoistaan. Vuonna 2022 julkaisimme jutut Jyväskylästä, Simosta, Sodankylästä, Helsingistä ja Espoosta. Videoissa puolestaan esiintyivät Vantaan, Tampereen, Jyväskylän, Hollolan ja Kouvolan edustajat. Uusia vinkkejä kaivataan, joten toivomme edelleen kuntia ilmoittautumaan mukaan Vinkit kunnista -artikkelisarjaan!

Hankkeiden tuottamat materiaalit vapaasti saatavilla ohjelman sivuilta

Vuonna 2022 olemme saaneet valmiiksi lukuisia hankkeita, joiden lopputuloksena on syntynyt käytännönläheisiä oppaita, selvityksiä ja koulutusmateriaaleja. Valmistuneista hankkeista kertovista uutisista löydät lisätietoa hankkeiden tulosaineistosta ja kaikki materiaali on koottu verkkosivuille Oppaita ja selvityksiä -osioon. Kaikkiaan vuoden aikana julkaisimme noin kymmenessä hankkeessa syntyneen oppaan, selvityksen tai raportin. 

Poimintana mainitse nettisivujemme uuden Läpileikkaus rakennuksiin -osion, jossa tutustutaan eri aikakausien oppilaitosrakennusten rakennustyyppeihin ja niiden yleisimpiin sisäilman laatuun vaikuttaviin vaurioihin sekä korjaustapoihin. Visuaalisesti näyttävä kokonaisuus esittelee rakennukset leikkauskuvina, joissa näytetään rakennusten keskeiset osat sekä ne talotekniset järjestelmät, joilla on vaikutusta sisäilmaan. Paljon kiinnostusta ovat herättäneet myös esimerkiksi elokuussa julkaistu ilmanvaihdon katsastusopas, kesän kynnyksellä valmistunut ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys sekä loppuvuodesta esitelty selvitys korjaushankkeissa käytetyistä toimintatavoista suojeltujen rakennusten arvioinnissa.

Syyskuussa valmistui Terveet tilat -toimintamallista kertova animaatio, jossa esitellään toimintamalliin sisältyviä hyviä käytäntöjä sisäilmaongelmatilanteen hoitamisessa. Animaatio toimintamallista löytyy ohjelman YouTube-kanavalta. Terveet tilat -toimintamallin jatkokehitystyö käynnistettiin joulukuussa. Ensi vuonna valmistuvan uuden toimintamallin osion avulla kunnat voivat tulevaisuudessa arvioida, miten toimintamalliin sisällytetyt ohjeistukset ja käytännöt on toteutettu omassa kunnassa ja missä on vielä kehitettävää. 

Myös Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmassa on urakoitu Terveet tilat -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osa-alueen toimenpiteiden toteutuksessa. Sisäilmaohjelman verkkosivuille on koottu tietoa ohjelman tuotoksista https://www.thl.fi/sisailmaohjelma

Työ jatkuu vuonna 2023

Kunnissa ja valtionhallinnossa tehdään kovasti töitä sisäilmaongelmien selättämiseksi. Monissa kunnissa systemaattinen työ tuottaa tulosta ja ongelmatilanteiden määrät ovat vähentyneet. Toivomme ohjelmassa tehtävän työn tukevan kuntia ja jatkamme Terveet tilat -sihteeristössä töitä innolla myös ohjelman viidentenä toimintavuonna 2023. Ohjelman määrärahan väheneminen 1,5 miljoonasta 0,5 miljoonaan vuonna 2023 tulee väistämättä vaikuttamaan toteutettavien hankkeiden määrään, mutta pyrimme varmistamaan ennen kaikkea laadukkaiden, konkreettisten kuntien työtä tukevien hankkeiden toteutuksen. 

Eri sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämiseksi järjestämme 15. päivänä helmikuuta Säätytalolla Helsingissä Terveet tilat -foorumin, joka kokoaa yhteen sisäilma-alan ammattilaisia. Foorumissa luomme katsauksen ajankohtaisiin sisäilmateemoihin ja tulevaisuuden sisäilmahaasteisiin. Eduskuntaryhmien kansanedustajat kertovat paneelikeskusteluissa näkemyksiään sisäilmaongelmien hoitamisesta tällä hetkellä ja myös tulevista tarpeista. Toivomme, että Terveet tilat -ohjelman jatkamista pidetään tärkeänä myös huhtikuussa pidettävien eduskuntavaalien jälkeen uusien hallituspuolueiden piirissä. 

Hankejohtajana haluan kiittää kaikkia yhteistyötahojamme hyvästä yhteistyöstä. 

Rauhaisaa joulun aikaa toivottaen,
Katja Outinen
 

Uutinen VNK008:00/2018