Suojellun rakennuksen ominaisuudet ja käytettävyys - kartoitus toimintatavoista korjaushankkeissa

Julkaisuajankohta 31.10.2022 14.30 | Julkaistu suomeksi 31.10.2022 klo 14.49
Uutinen
Ohjeellinen kaavio kustannusten määräytymisestä ja kertymisestä korjaushankkeessa
Ohjeellinen kaavio kustannusten määräytymisestä ja kertymisestä korjaushankkeessa

Ympäristöministeriö ja Museovirasto ovat teettäneet osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa selvityksen korjaushankkeissa nykyisin käytetyistä toimintatavoista ja menetelmistä suojeltujen rakennusten ominaisuuksien ja käytettävyyden arvioinnissa. Selvityksen tavoitteena on kuvata hyviä käytäntöjä sekä tunnistaa ohjeistuksen tai toimintatapojen kehittämistarpeita. Selvityksen toteutti Vahanen Rakennusfysiikka Oy.

Suojelukohteissa tavoitteena on ylläpitää tai vahvistaa rakennuksen ominaispiirteitä sekä tunnistettuja arvoja. Tämän vuoksi suojelukohteiden korjaushankkeiden erityispiirteenä on, että toimenpiteiden tulee perustua tutkittuun tietoon.   

Selvitys toteutettiin haastattelemalla suojeltujen rakennusten korjaushankkeissa erilaisissa rooleissa toimivia henkilöitä. Haastattelujen perusteella laadittiin suosituksia toimintatavoista sekä listattiin ehdotuksia toimintatapojen ja ohjeistuksen kehittämiseksi.

Kehitettävää aikataulutuksessa, yhteistyössä sekä tiedonsiirrossa

Selvityksessä tunnistettiin eroja toimintatavoissa julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, erityisesti selvitysten laajuuden osalta. Rakennushistoriaselvityksen merkitys tunnistettiin yleisesti, mutta olennaisimpina tutkimuksina pidettiin teknisiä kuntotutkimuksia, joiden tuloksilla on merkittävin vaikutus hankkeen kustannuksiin.

Kehitettäviksi asioiksi tunnistettiin tutkimusten oikea aikataulutus, rakenteiden ja talotekniikan parempi huomioiminen rakennushistoriaselvityksissä, yhteistyö eri alojen tutkijoiden kesken sekä tiedonsiirto tutkijoilta suunnittelijoille.

Suojeltujen rakennusten korjaushankkeissa hyviksi todettuja käytäntöjä voidaan soveltaa myös muuhun rakennuskantaan, kun tavoitteena on toteuttaa korjaus- ja muutostoimenpiteet rakennuksen ominaisuuksiin sovittaen ja niitä hyödyntäen.

Uutinen