Vinkit kunnista
Ei enää sisäilmatutkimuksia odottavien kiinteistöjen jonoa Vantaalla

Julkaisuajankohta 6.9.2021 11.00
Ei enää sisäilmatutkimuksia odottavien kiinteistöjen jonoa Vantaalla

Pitkäjänteisellä työllä tutkimusjono on saatu purettua, vaikka muutamia vuosia sitten jonossa oli vielä toista sataa kiinteistöä. Sisäilmatyöhön on viime vuosina kohdennettu resursseja ja työtahti on ollut tiivis. Sisäilmaprosessin ensikäynti kohteessa hoidetaan Vantaalla perusteellisesti. Vinkit kunnista -juttusarjassa esitellään kuntien hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteiden hoitamisessa.

Tervehdys Vantaalle! Kuka olet, mitä teet työksesi?

Olen Leena Stenlund, toimin sisäympäristöasiantuntijana Vantaan kaupungilla. Työnäni on selvittää rakennusten erilaiset sisäilmatilanteet. Kuntatyössä olen ollut mukana kolme vuotta, sitä ennen kuntotutkijana ja toiminut mm. sisäilma- ja energia-asiantuntijana. Edelleen teen tutkimuksia myös yksityiskoteihin. Monipuolinen kokemus kiinteistöistä ja hyvä ruohonjuuritason näppituntuma vaurioiden selvittämiseen auttaa löytämään nopeasti rakennusten ongelmien juurisyyt. Kunnassa tehtävä sisäilmatyö on äärimmäisen palkitsevaa, mutta myös haastavaa ja laajaa asiantuntijatyötä: kohde kulkee alkuselvityksistä tutkimusvaiheeseen, ja olosuhteiden helpottamisesta korjauksiin ja korjausten jälkeiseen seurantaan. 

Miten menee?

Vantaalla pyyhkii hyvin ja vauhdikkaasti! Vantaalla on sisäilmatiimissä hyvä draivi päällä ja saadaan paljon aikaiseksi, vaikka töitä paiskitaankin pienellä porukalla. Sisäilmatilanne alkaa olla vakiintunut Vantaalla, mistä olen erittäin iloinen. Enää ei nouse esiin kohteita, joissa oireilun syy ei löytyisi. Toki korjausjonossa on aina useampia kiinteistöjä samanaikaisesti, mutta tutkimukset saadaan nopeasti ja kattavasti kiinteistöihin ja helpotettua tilankäyttäjien tilannetta.  

Mitkä ovat teidän hyvät käytäntönne sisäilma-asioissa ja miten ne käytännössä toteutetaan?

Pitkäjänteisellä työllä on saatu purettua sisäilmatutkimuksia odottava jono kokonaisuudessaan, muutamia vuosia sitten jonossa oli vielä toista sataa kiinteistöä. Työssä on auttanut mm. sisäilma-asiaan kohdennetut resurssit ja tiivis työtahti. Viime vuosien aikana koko tutkimusprosessi on uudistettu ja rakennusten sisäilmatilanne saadaan tietoon pikaisesti kattavien tutkimusten avulla. Kun rakennusten tekninen kunto ja vauriot sekä niistä johtuva oireilu ja olosuhdehaitat ovat tarkkaan tiedossa, on helpompi suunnitella tiloihin auttavia toimenpiteitä ja korjauksia. Koettu oireilu ja olosuhdehaitat otetaan aina vakavasti ja pyritään löytämään nopeasti keinoja vähentää haittoja.  

Tärkein yksittäinen osanen onnistuneessa sisäilmaprosessissa on ensikäynti kohteella, ensikäynti tehdään rakennuksessa sisäilmailmoituksen jälkeen. Tällä kierroksella Vantaan kaupungin kokeneet sisäilma-asiantuntijat kartoittavat rakennuksen ongelmakohdat ja koko sisäilmatilanteen. Rakennuksesta selvitetään riskirakenteet, paikalliset vauriot, oireilutilanne, ilmanvaihdon toimintaa, tehdään pistokoemaisesti erilaisia mittauksia ja tietysti aistinvaraisesti havainnoidaan koko kiinteistö ja sen ongelmat. Ensikäynnin jälkeen pitää olla selkeästi tiedossa se, mitkä tekijät voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia tiloissa ja miten rakennusta lähdetään tutkimaan. Jos ensikäynti epäonnistuu eikä ongelmia nähdä tai osata epäillä kiinteistössä, koko rakennus voi jäädä laajemmin tutkimatta ja vauriot löytymättä. Ensikäynnin tekijältä vaaditaan siis vankkaa kokemusta kuntotutkimuksista ja rakennusten sisäilmaongelmien löytämisestä. 

Miten hyvät käytännöt näkyvät arjessa?

Tilankäyttäjille sisäilma-asioiden prosessien ja käytäntöjen parantuminen näkyy niin, että apua tilanteeseen saa kohtalaisen nopeasti ja usein käytännössä muutamissa viikoissa ongelman ilmoituksesta rakennuksessa voi alkaa laajat rakennetekniset tutkimukset. Autamme myös monilla muilla tavoilla, työntekijöiden ja esimiesten ei tarvitse jäädä yksin miettimään sisäilmatilannetta. 

Mikä on ollut tärkeää onnistumisen kannalta?

Tärkeää onnistumisen kannalta on ollut pätevät ja kokeneet sisäilma-asiantuntijat ja sisäilmatiedottaja sekä innostunut työilmapiiri. Asiantuntijoilla on ollut mahdollisuuksia kehittää prosessista toimiva ja dynaaminen, joka vastaa nykyajan rakennusterveysvaatimuksia. Yksi tärkeä palanen on myös sisäilmakouluterveydenhoitaja, joka osaltaan pystyy tukemaan koululaisten perheitä sisäilmatilanteissa yksilöllisesti. Tällaiset täsmähenkilöt terveyspuolelle ovat tarpeen kunnissa. 

Mitä terveisiä lähettäisit muille kunnille?

Kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja tietojen jakamisesta monille kunnille, yhteistyö jatkuu kuntien sisäilmaverkostossa!

Lisätietoja: sisäympäristöasiantuntija Leena Stenlund, Vantaan kaupunki, leena.stenlund(at)vantaa.fi

Vinkit kunnista -juttusarjassa esitellään kuntien hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteiden hoitamisessa. Jos kunnastasi löytyy sisäilma-asioiden hyvä käytäntö, ilmianna itsesi: terveet-tilat(at)vnk.fi. Jaamme tietoa mielellämme eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään!