Terveet tilat 2028 -ohjelman tueksi toteutetaan kehittävä väliarviointi

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2021 10.00
Tiedote 584

Valtioneuvoston kanslia toteuttaa Terveet tilat 2028 -ohjelmasta kehittävän väliarvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa analyysi ohjelman toteuttamisesta, tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä laatia analyysien pohjalta kehittämisesityksiä ohjelman jatkototeutukseen.

Arviointi toteutetaan monimenetelmällisesti ja ohjelman laajaa kohde- ja sidosryhmää osallistaen. Osana arviointia toteutetaan asiantuntijahaastatteluita, kysely sekä case-analyysejä, joilla pureudutaan ohjelman monitahoisiin teemoihin. Kerättyä tietoa hyödynnetään kehittämistyössä aluetyöpajoissa, joihin pyritään saamaan mukaan kattavasti eri kohde- ja sidosryhmien edustajia. Arvioinnin myötä syntyy myös esitys ohjelman vaikuttavuutta mittaavista indikaattoreista.

Kartoituksen toteuttaa Owal Group Oy yhteistyössä VTT:n kanssa. Arviointi on käynnistynyt syyskuussa ja valmistuu helmikuun 2022 loppuun mennessä. 

Lisätietoja: hankejohtaja Katja Outinen, p. 0295 161 156 tai [email protected], valtioneuvoston kanslia ja partner Mia Toivanen, p. 040 566 7536 tai [email protected], Owal Group Oy

Terveet tilat 2028 on hallituksen 10-vuotinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Terveet tilat -ohjelman toteutukseen osallistuvat valtioneuvoston kanslian lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö. Ohjelmakauden aikana julkiseen kiinteistönpitoon vakiinnutetaan sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevä toimintatapa, Terveet tilat -toimintamalli.