Utbildningsstyrelsen utreder det nuvarande skicket på läroanstaltsbyggnader

Utgivningsdatum 9.3.2021 16.10 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 10.13
Utbildningsstyrelsen utreder det nuvarande skicket på läroanstaltsbyggnader

Utbildningsstyrelsen genomför inom ramen för åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 en utredning om det nuvarande skicket på yrkesläroanstalternas byggnader samt om planeringen av dem.

Utredningen görs av FCG Konsultointi Oy. Till utbildningsanordnarna skickas under våren 2021 ett frågeformulär som gäller läroanstaltsbyggnader som ägs av kommuner, kommunkoncerner och samkommuner. En utredningsrapport i vilken man redogör för genomförandet av föreskrifter för planering och underhåll av skolbyggnader samt för eventuella behov av lagstiftningsändringar och vägledning publiceras i november 2021.

En motsvarande utredning om det nuvarande skicket på byggnader för allmänbildande läroanstalter blev klar 2020.