Tiotals kommentarer om handlingsmodellen Sunda lokaler

Utgivningsdatum 20.4.2021 11.45 | Publicerad på svenska 29.4.2021 kl. 9.11
Tiotals kommentarer om handlingsmodellen Sunda lokaler

Det var möjligt att ge respons på handlingsmodellen Sunda lokaler under perioden 1.11.2020–31.1.2021. Det gick att ge respons på handlingsmodellen som sådan eller direkt i fråga om ett visst ämne. Sammanlagt 52 kommentarer lämnades in.

När den svenska översättningen av handlingsmodellen blivit klar var det möjligt att kommentera den svenskspråkiga versionen fram till den 15 mars.

Av de som gav respons meddelade 27 sin egen organisation, medan 10 gav respons helt anonymt. Företrädare för organisationer och kommuner kommenterade mest aktivt. Även universitet, företag och andra offentliga aktörer gav respons.

Delområdet Utredning av eventuella problem med inomhusluften fick mest kommentarer, sammanlagt 24 stycken. Vad gäller responsen på enskilda ärenden kommenterades mest avsaknaden av vårdvägar i handlingsmodellen. I detta skede utvecklas frågor som rör vårdvägar inom ramen för det nationella programmet för inomhusluft och hälsa, som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd. Programmet i fråga genomför de åtgärder för främjande av hälsa och välfärd som ingår i programmet Sunda lokaler 2028. Vid behov tillägger vi senare material om vårdvägar och praxis inom hälso- och sjukvården till handlingsmodellen Sunda lokaler.

Största delen av de övriga kommentarerna gällde handlingsmodellen som sådan. Andra teman som lyftes fram i responsen handlade bland annat om vikten av kommunikation, hörande av lokalanvändarna och beaktande av olika exponeringar.

Responsen behandlas för närvarande av sekretariatet för programmet Sunda lokaler. Handlingsmodellen uppdateras utifrån responsen och den nya versionen kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats under hösten.

VNK008:00/2018