Sunda lokaler-nätverket inledde sin verksamhet

Utgivningsdatum 19.2.2021 11.15 | Publicerad på svenska 8.3.2021 kl. 16.11
Sunda lokaler-nätverket inledde sin verksamhet

Sunda lokaler-nätverket samlades till sitt första möte på distans måndagen den 8 februari. I mötet deltog närmare 200 personer som är medlemmar i nätverket. Där presenterades förutom verksamhetsmodellen för programmet Sunda lokaler också S:t Karins stads verksamhetsmodell samt Kouvola stads snabbinsatsstyrkor.

Projektchefen Katja Outinen öppnade mötet med att berätta om idén och syftet med Sunda lokaler-nätverket. Nätverket erbjuder kommunerna en plattform för diskussion och idékläckning. Outinen nämnde i sitt öppningsanförande att nätverket ger en möjlighet att lära sig av andra och dela med sig av god praxis och goda erfarenheter.

Två av medlemmarna i programmets sekretariat – Timo Lahti, som är överingenjör vid miljöministeriet, och Vesa Pekkola, som är konsultativ tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet – redogjorde för tio punkter om verksamhetsmodellen Sunda lokaler. Lahti och Pekkola lyfte fram bland annat hur attitydklimatet inverkar på hanteringen av frågor som rör inomhusluften och vilken betydelse samordningen av frågor som rör inomhusluften har med tanke på ett lyckat slutresultat.

Resultaten av en snabb Mentimeter-enkät som genomfördes under mötet visade att kommunerna har nytta av verksamhetsmodellen Sunda lokaler. 82 procent av respondenterna upplevde att verksamhetsmodellen gagnar den egna kommunen. 18 procent kunde inte säga om verksamhetsmodellen är till nytta eller inte.

I modellen för S:t Karins stad riktas medlen dit de behövs mest

S:t Karins stads verksamhetsmodell presenterades av underhållsingenjör Pasi Hyvönen och Turun Uunisepät Oy:s driftsingenjör Tuomas Immonen.

Inom ramen för verksamhetsmodellen har man gjort upp en långsiktig plan för stadens byggnadsbestånd. Detta arbete föregicks av en omfattande kartläggning av byggnaderna och deras skick. Syftet med modellen är att lätt synliggöra problemen och deras allvar.

Nybyggnads- och renoveringsprojekten planeras så att anslagen riktas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Reparationsbehoven i fråga om hela byggnadsbeståndet jämförs utifrån materialet från kartläggningen. På så sätt kan man identifiera de objekt som allra snarast kräver renovering.

Snabba reaktioner har hjälpt att få läget under kontroll i Kouvola

Experten på inomhusluft Reijo Pesonen berättade om Kouvola stads snabbinsatsstyrkor. Modellen fick sin början för tre år sedan när problemen började hopa sig.

I syfte att åtgärda problemen inleddes både fastighetsrundturer och en revidering av anvisningen för förebyggande och hantering av problem med inomhusluften. Dessutom anställde staden en expert på inomhusluft. Rundturerna gav upphov till en snabbinsatsstyrka bestående av fyra experter. Efter en anmälan om problem med inomhusluften kommer snabbinsatsstyrkan omedelbart överens om tidpunkten för en inspektion. De nödvändiga reparationsåtgärderna inleds omedelbart utifrån snabbinsatsstyrkans iakttagelser, eller så beställs fortsatta undersökningar.

”Situationen är nu avsevärt lugnare, och förtroendet för dem som sköter frågor som rör inomhusluften har återställts”, sammanfattade Pesonen.

Nätverkets nästa möte hålls måndagen den 19 april kl. 10–12. Fullmäktigeledamöter, anställda och tjänsteinnehavare i kommunerna kan fortlöpande anmäla sig till nätverket via vår webbplats.
 

VNK008:00/2018