Regelbunden ventilationsbesiktning gynnar alla

Utgivningsdatum 30.10.2023 13.30 | Publicerad på svenska 14.11.2023 kl. 15.42
Nyhet
Regelbunden ventilationsbesiktning gynnar alla

Programmet Sunda lokaler 2028 publicerade år 2022 en handbok för ventilationsbesiktning. Handboken presenterar en formbunden kontroll av besiktningstyp för att hålla ventilationen i fastigheter i gott skick. Regelbunden ventilationsbesiktning gynnar såväl fastighetens ägare och byggnadens användare som skattebetalarna.

 Det är lättare att genomföra en ventilationsbesiktning än en konditionsundersökning, varför tröskeln för att genomföra en kontroll blir lägre. Med hjälp av en strukturerad modell vet både beställaren och den som utför besiktningen exakt vad besiktningen inbegriper. Resultaten av besiktningen är också jämförbara mellan kommuner.

Regelbunden ventilationsbesiktning är en del av den förebyggande fastighetsförvaltningen. Genom regelbunden ventilationsbesiktning i fastigheter kan man hålla läget under kontroll, eftersom problem inte hinner bli stora och okontrollerbara. Modellen är gemensam och öppet tillgänglig för alla.

Jyväskylä stad använder modellen för besiktning och den har visat sig vara ett bra tillvägagångssätt. På nyligen publicerade videoklipp berättar Tuomo Kiiski, fastighetschef för Jyväskylä stad, Elina Manelius, expert på hälsoriktigt byggande vid A-Insinöörit, och Antti Alanko, ventilationsexpert vid ARE, om ventilationsbesiktning och dess fördelar samt om vad besiktningsverksamheten innebär i praktiken.

Använder din kommun redan modellen för ventilationsbesiktning?

Nyhet VNK008:00/2018